De themadag had een hoofdthema: Zorgen na het Zorgakkoord' 
Het middagprogramma bestond uit forumdiscussies per zorgbranche én een lezing/workshop over pensioen bij reorganisatie en fusie

De themadag had een hoofdthema: 'Gezonder werken in de zorg! wie wil dat nou niet?' 
Het middagprogramma bestond uit vier workshops, verzorgd door enkele van onze sponsoren

De themadag, met als thema "Solidariteit en kostenbeheersing - jou ook een zORg? bestond uit twee thema's:
1. "Behoud solidariteit in de zorg vraagt om samenwerking en vertrouwen!" 
2. "Doorzie de financiën".

Deze dag wordt verzorgd door de sponsoren van Lomoz.

De voorzitter van Lomoz, Lucy Dijkman, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De dag wordt geopend met een presentatie door mr. drs. Harry Leutscher.
Hij schetst enkele ontwikkelingen zoals genoemd op Prinsjesdag 2014.