De Ledenbijeenkomst is bezocht door 84 deelnemers. Er heeft een evaluatie plaats gevonden van de programmaonderdelen, waarvan hier een kort verslag. De genoemde beoordelingen zijn een vijfpuntenschaal: 1 is minimaal, 3 is gemiddeld en 5 is uitstekend.

Evaluatie Ledenbijeenkomst LOMOZ 27 september 2017

De Ledenbijeenkomst is bezocht door 87 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst heeft een evaluatie plaats gevonden van de programmaonderdelen. In deze notitie daarvan kort verslag. De genoemde beoordelingen zijn een vijfpuntenschaal: 1 is minimaal en 5 is uitstekend.

Evaluatie Ledenbijeenkomst LOMOZ 21 juni 2017

Tijdens de Ledenbijeenkomst van LOMOZ heeft een evaluatie plaats gevonden van de Algemene Vergadering en van de Themabijeenkomst. In deze notitie daarvan kort verslag. De genoemde beoordelingen van de deelnemers zijn een vijfpuntenschaal: 1 is minimaal en 5 is uitstekend. De Ledenbijeenkomst is bezocht door 93 deelnemers.

Verslag Ledenbijeenkomst over het thema: Inspectie(s) in Zorg en Welzijn, hulpmiddel of drukmiddel?

Op woensdag 29 maart 2017 organiseerde LOMOZ een bijeenkomst over de rol van de OR bij inspecties door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Ruim 100 mensen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen.

Evaluatie Ledenbijeenkomst LOMOZ 7 december 2016

Op woensdag 7 december 2016, troffen wij elkaar in Nieuwegein om samen met de LOMOZ-sponsoren een leuke en leerzame dag te hebben. Het onderwerp die dag was leren.
Wat heeft de medezeggenschap nodig om een lerend orgaan te zijn – en wat hebben medewerkers nodig om te kunnen en willen leren. Leren; doe je dat voor jezelf of doe je het voor de organisatie. Hoort leren bij het werk of hoort leren bij je eigen ontwikkeling. Je bent nooit te oud om te leren en levenslang doorleren is belangrijker dan ooit. Verschillende invalshoeken zijn deze dag aan de orde gekomen

Themabijeenkomst over ’ 'Een verdraaid goede bedoeling!!’

Tijdens eerdere ledenbijeenkomsten is aandacht besteed aan zelforganiseren van het werk in zorginstellingen. Wij geven daarop nu een vervolg. Daarin gaat het minder om de structuren en meer dat wij ons professioneel handelen als uitgangspunt nemen.

Governancedraait om de verhouding tussen diverse lagen in de zorg, waaronder het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap van cliënten en medewerkers. Het is een belangrijk onderwerp, dat van de medezeggenschap nogal eens onvoldoende aandacht krijgt. Vandaag hoopt LOMOZ, met drie belangwekkende sprekers jullie kennis over governance kunnen vergroten, zodat je OR daarmee zinvol aan de slag kan gaan

Lomoz heeft een groot aantal sponsoren die de medezeggenschap een warm hart toedragen. Elk jaar organiseert Lomoz een sponsordag waarbij de sponsoren (per toerbeurt) een programmaonderdeel verzorgen.

We zijn blij dat onze sponsoren op 30 september weer 10! workshops hebben verzorgd. Zij hebben zich ingespannen om een kwalitatief hoogstaand programma te presenteren.
Hieronder, voor zover LOMOZ die heeft ontvangen, hyperlinks naar de verslagen en presentaties.

Themadag Lomoz 9 december 2015
Onderwerp: PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA)

Aanwezig ongeveer 100 Lomoz leden.
Lucy Dijkman, voorzitter Lomoz, opent de bijeenkomst en geeft het woord aan Maria Breas, projectleider bij de inspectie SZW.

Lomoz heeft een groot aantal sponsoren die de medezeggenschap een warm hart toedragen. Elk jaar organiseert Lomoz een sponsordag waarbij de sponsoren (per toerbeurt) een programmaonderdeel verzorgen.
We zijn blij dat onze sponsoren op 30 september weer 10! workshops hebben verzorgd. Zij hebben zich ingespannen om een kwalitatief hoogstaand programma te presenteren.
Hieronder staat een link naar het evaluatieformulier.
Evaluatieformulier.pdf 163.71 KB 16/11/2015 12:11:04
 
Voorafgaand aan de themadag was er een Algemene vergadering.
Hieronder vind je ook een link naar het verslag hiervan.