De statuten zijn door de notaris op 2 april 2019 aangepast.
In de bijlage een pdf-bestand met de formele statuten.