Tot december 2016 heb ik...

30 jaar gewerkt bij de Noordwest ziekenhuisgroep. Van die 30 jaar ben ik 28 jaar actief geweest in de medezeggenschap. Als lid, vicesecretaris, één zittingstermijn voorzitter en sinds 1997 als ambtelijk secretaris / adviseur medezeggenschap. Sinds 1 januari ondersteun ik als ZZP’er de OR van een medisch specialistisch bedrijf.
In december 2016 werd ik bestuurslid van LOMOZ. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als secretaris van VASMO (beroepsvereniging ambtelijk secretarissen medezeggenschap) van 2003 – 2008.
LOMOZ is een actieve OR-koepel die zich met name richt op het belang van de leden. De formule van het organiseren van vier ledenbijeenkomsten, mede mogelijk gemaakt door een fors aantal sponsoren, spreekt mij aan.
LOMOZ kan gebruik maken van mijn kennis en ervaring en de vele landelijke contacten die ik heb met organisaties die zich met medezeggenschap bezig houden. Mijn aandacht richt zich vooral op verbetering, vernieuwing en professionalisering van medezeggenschap.