De zaken die binnen een OR...

voorbijkomen zijn vaak complex. Goed geïnformeerd zijn en anders weten waar je de informatie kunt halen is dan ook zeer belangrijk. Een goed netwerk speelt hier ook een grote rol in. Als grootste platform voor ondernemingsraden in Zorg en Welzijn draagt LOMOZ hier actief aan bij.
Als bestuurslid deel ik graag mijn kennis, ervaring en enthousiasme met de leden van LOMOZ.
Op deze wijze wil ik bijdragen aan de verdere ontwikkeling van LOMOZ en de medezeggenschap binnen Zorg en Welzijn, als kennisbank, vraagbaak en ondersteuning voor ondernemingsraden.

Henk Jubbinga, plaatsvervangend penningmeester en algemeen bestuurslid,
verpleegkundige Ambulante Nacht Zorg en OR-lid bij ZONL in Steenwijk.