Een reorganisatievoorstel beoordelen, die nieuwe personeelsregeling interpreteren. Medezeggenschap vernieuwen. 

 Uiteenlopende vraagstukken die specifieke kennis of ervaring van een OR vragen.
MZ Services wil de pittige rol van een ondernemingsraad net even makkelijker maken met advies, begeleiding en trainingen op maat. Kortom: we denken met je mee.