Met Breinvoorkeuren NBI® kunt u de breinvoorkeuren in kaart brengen van elk OR-lid en van de OR als geheel. Het is nuttig bij ….

 de communicatie, taakverdeling en teamvorming in de OR. Het geeft de mogelijkheid om de bestuurder en de achterban effectiever te beïnvloeden. De OR kan met Breinvoorkeuren NBI® beter besluiten nemen. Deze methode is ook zeer geschikt voor individuele coaching van OR-leden.