Maatwerk voor medezeggenschap. Vanuit Agnes Nibbeling Training en Advies begeleid ik ondernemingsraden, cliëntenraden en...

iedereen die zich bezighoudt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching. Ik ben werkzaam voor de sector zorg en welzijn, de cultuursector, de woonsector, de overheid en alle organisaties die maatschappelijke diensten verlenen. Mijn dienstverlening is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.