Skip to main content

Privacyverklaring

LOMOZ, gevestigd aan Van Foreestweg 2-L 1787 BL Julianadorp , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.lomoz.org
Van Foreestweg 2-L 1787 BL Julianadorp

Corien de Kloe is de Functionaris Gegevensbescherming van LOMOZ. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

LOMOZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Locatiegegevens (werkgever)
 • E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

LOMOZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Inschrijving als deelnemer aan de Ledenbijeenkomsten
 • Registratie als contactpersoon van leden van LOMOZ.

Geautomatiseerde besluitvorming

LOMOZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LOMOZ) tussen zit. LOMOZ gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Website: belangstellenden melden zich op de website aan of af voor de ontvangst van de nieuwsbrief met naam en e-mailadres
 • Webmail: belangstellenden melden zich aan als deelnemer aan Ledenbijeenkomsten met voor- en achternaam en e-mailadres
 • Microsoft office: leden (Ondernemingsraden) worden geregistreerd in de ledenadministratie met werkgeversgegevens en met als persoonsgegevens voornaam en achternaam van de contactpersoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

LOMOZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en e-mailadres van personen voor de verspreiding van de nieuwsbrief tot één maand na afmelding
 • Naam van deelnemers aan de Ledenbijeenkomsten vanaf de aanmelding tot twee weken na afloop van de Ledenbijeenkomst
 • Naam van contactpersonen van leden tot één maand na beëindiging van het lidmaatschap van LOMOZ.

Delen van persoonsgegevens met derden

LOMOZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

LOMOZ gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou in een computerbestand hebben, naar jou te sturen.

Bezwaar

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. LOMOZ zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klacht

LOMOZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LOMOZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .