Skip to main content

Bestuur

Het bestuur van LOMOZ bestaat uit vrijwilligers; (oud-)collega's met veel kennis van- en een warm hart voor de medezeggenschap in de sectoren Zorg & Welzijn. LOMOZ heeft geen mensen in dienst; alles wordt gedaan door de bestuursleden zelf. Dit zijn onze bestuursleden:

Annelies Wouters

Voorzitter bestuur LOMOZ, ambtelijk secretaris OR Maxima MC in Veldhoven

Op deze foto zie je mij, Annelies Wouters,  moeder van 2 prachtige dochters, 2 fijne bijbehorende schoonzonen 2 kleinzonen. Op dit moment werk ik als ambtelijk secretaris voor de Ondernemingsraad van Máxima MC in Veldhoven. In januari 2020 ben ik gestart als voorzitter van het bestuur van LOMOZ. Afgelopen juni was mijn eerste zittingstermijn verlopen en ben ik herkozen. Samen met mijn bestuur collega’s gaan we door met het bestuurlijk
“zorgen” voor LOMOZ. Dat “samen” vind ik belangrijk, want “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.

Ik hoop jullie veelvuldig tegen te komen bij de LOMOZ ledendagen!

Janneke de Geus

Penningmeester, Arbo-coördinator bij Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond

Mijn naam is Janneke de Geus, ik ben in 1959 geboren en opgegroeid in Maasdam in de Hoeksche Waard. Tegenwoordig woonachtig in Schiedam, samen met mijn 2 katten. Ik heb een latrelatie en daardoor ook een parttime hondje van 1 jaar oud. Mijn werkzame leven begon in 1976 in Monster in het Westerhonk een instelling voor mensen met een beperking, ik volgde daar de opleiding voor Z Verpleegkundige. Met veel plezier heb ik daar ruim 13 jaar gewerkt, en ondertussen de HBO kaderopleiding gevolgd.

Na mijn tijd op het Westerhonk kwam ik in de Ouderenzorg terecht en na diverse switches en management functies ben ik 1998 bij Stichting Humanitas terecht gekomen, een instelling voor Ouderenzorg Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in Rotterdam. Ik ben hier werkzaam als Arbo coördinator doe nog een stukje pensioenadvies aan medewerkers en ben vakbondsconsulent.

In 1998 in aanraking gekomen met de Ondernemingsraad, omdat ik iets voor medewerkers wilde betekenen en de organisatie ook beter wilde leren kennen. Ik ben nu al ruim 20 jaar lid van de Ondernemingsraad waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter, inmiddels heb ik ook de opleiding HBO bedrijfskunde voor OR leden gevolgd om mij zo nog beter te kunnen ontwikkelen als lid van de Ondernemingsraad. Waarom in het Bestuur van Lomoz, als lid ging onze organisatie trouw naar de ledenbijeenkomsten, hier heb ik vaak kunnen netwerken en kennis kunnen maken met andere collega-ondernemingsraadleden. Graag wil ik mij voor Lomoz inzetten omdat Medezeggenschap van ongelofelijk belang is en we dat nog breder kunnen uitdragen dan we nu al doen.

Corien de Kloe

Scheidend bestuurslid LOMOZ - tijdelijk ondersteuner bestuur

Een half leven lang was ik ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad in een Rotterdams ziekenhuis.
Al die jaren ook betrokken bij LOMOZ en sinds 2015 met veel plezier bestuurslid en secretaris.
Nu (in de loop van 2024) treed ik af als LOMOZ-bestuurslid en draag geleidelijk aan mijn taken over aan de andere bestuursleden.
Ik wens LOMOZ nog een lang en succesvol voortbestaan.

Wilma van Dam

Bestuurslid

Mijn naam is Wilma van Dam... woonachtig in Zeist Sinds aug 2020 ben ik met pensioen, na ruim 45 jaar als Radiologisch Laborante in diverse ziekenhuizen gewerkt te hebben. De laatste 32 jaar in het Diakonessenhuis Zeist/Utrecht waar ik sinds 2006 lid ben geweest van de Ondernemingsraad. De eerste 3 jaar als lid van de FO commissie en daarna als secretaris van het dagelijks bestuur. In die jaren heb ik veel geleerd over het ziekenhuis als organisatie en de medezeggenschap. Hoe belangrijk een OR is voor de medewerkers maar ook voor het ziekenhuisbestuur.

De laatste jaren groeide het besef dat de structuur van de medezeggenschap nauwelijks veranderde terwijl in het ziekenhuis constant veranderingen gaande zijn. In 2018 zijn wij begonnen aan de vernieuwing van de medezeggenschap in ons zkh. We maakten een Plan van Aanpak, een communicatieplan en betrokken de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad erbij. We gingen op zoek naar een efficiëntere, kleinere en slagvaardigere manier van samenwerken met de Raad van Bestuur. We zouden meer proactief en preventief willen handelen. Het hele proces heeft een jaar geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Mijn kennis mbt de medezeggenschap opgedaan in de afgelopen 15 jaar wil ik nu graag inzetten als bestuurslid van LOMOZ. 

Jamie Schaap

Bestuurslid, ambtelijk secretaris ondernemingsraad Albert Schweitzer ziekenhuis

Jamie is op dit moment niet actief als bestuurslid van LOMOZ.

Franca Kerstens

Secretaris Bestuur LOMOZ, gepensioneerd beleidsadviseur Duurzaamheid en Milieu Diakonessenhuis Utrecht

Hart voor de medezeggenschap, dat mag je van mij verwachten

Als bestuurslid van LOMOZ zet ik mij graag in voor het versterken van de medezeggenschap in zorginstellingen. Dat is belangrijk want er wordt van zorgmedewerkers veel gevraagd. Wij zijn er voor hen en voor de ambtelijk secretarissen. Want de OR verdient een professionele begeleiding en ondersteuning van zijn werk. Onze leden verwachten van ons dat de ledendagen goed zijn geregeld. Dat het LOMOZ een toekomstbestendig platform is en blijft. Dat vraagt een zorgvuldig bestuur en daar mag u mij op aanspreken. Leden en sponsoren zijn belangrijk voor ons. Wat wij aanbieden hoort aan te sluiten bij een behoefte. Ook het elkaar ontmoeten tijdens ledendagen is heel waardevol. Ik heb mij gecommitteerd aan het LOMOZ en na mijn recente pensionering kan ik daarvoor nog beter tijd hiervoor vrijmaken. Ik heb 34 jaar gewerkt bij het Diakonessenhuis te Utrecht, in diverse functies maar veel jaren als beleidsadviseur duurzaamheid en milieu. Ook heb ik 16 jaar in de OR gezeten waarvan 13 als voorzitter. Ik woon in Driebergen, ben getrouwd met Robert-Jan Lenselink en heb twee zoons. Spreek mij gerust aan op een ledendag als u vragen of suggesties hebt. Samen maken we LOMOZ mooier!

Marja Cooijmans

Mijn naam is Marja Cooijmans ben 65 jaar en Ik woon samen met mijn partner in het mooie Nuenen  heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen

Ben nog  werkzaam als medisch secretaresse in het hartcentrum van het Catharina ziekenhuis  te Eindhoven.

Sinds 7 jaar lid van de ondernemingsraad en op dit moment vice voorzitter.

Vanuit die hoedanigheid ga ik vaak naar themadagen van Lomoz en vind deze altijd enorm inspirerend .

Toen mij werd gevraagd of ik bestuurslid wilden worden was  ik gelijk enthousiast

Bestuursvergadering

Elke maand is er een bestuursvergadering op Campus Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 3941 EP Doorn, op vrijdagen van 10.00 tot ong. 14.00 uur, met een goed verzorgde lunch.
Een week voor aanvang van de vergadering worden de agenda en het verslag doorgemaild aan de bestuursleden. Agendapunten komen uit de vorige vergadering of worden door bestuursleden of leden van LOMOZ aangeleverd. Het verslag wordt door het secretariaat gemaakt. Die maakt samen met de voorzitter de agenda voor de volgende bestuursvergadering. Tijdens de bestuursvergadering worden afspraken gemaakt en taken voor individuele bestuursleden vastgesteld. De reiskosten worden vergoed door LOMOZ. In coronatijd zijn we eraan gewend geraakt soms ook digitaal te vergaderen.

Ledenbijeenkomsten

Vier keer per jaar organiseert LOMOZ een ledendag, altijd op een woensdag (de favoriete dag van een meerderheid van de leden). In coronatijd deden we dat digitaal, tegenwoordig gelukkig weer vooral op locatie op Zonheuvel. Ongeveer 6 weken van tevoren gaat de uitnodiging met het programma uit aan de leden, waarna daarvoor kan worden ingeschreven. In de uitnodiging staat het programma met uitleg van de onderwerpen die daar aan de orde komen, de sprekers en eventuele links naar achtergrondinformatie. Daardoor kunnen deelnemers zich goed voorbereiden op de Ledenbijeenkomst. Soms zijn er sprekers voor de plenaire bijeenkomst, vaak kan er ook gekozen worden uit verschillende workshops. Tijdens de ledenbijeenkomst verzorgt 'Zonheuvel' een prima lunch en is er in de pauze tijd voor onderling overleg van de deelnemers.

Wat wordt er van bestuursleden verwacht?

  • Actief betrokken bij de medezeggenschap door een Ondernemingsraad in een instelling voor Zorg & Welzijn
  • Een 'hands on' mentaliteit, enthousiasme, de wil en de drive om LOMOZ op de kaart te zetten
  • Tijd om uitvoering te geven aan de afspraken en ideeën die we hebben, soms ook buiten werktijd
  • Tenminste een gemiddelde digitale vaardigheid.
  • Mee uitbouwen van een netwerk waaruit LOMOZ kan putten voor sprekers of andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan LOMOZ
  • Bestuurslid zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend! De leden rekenen op je inzet en het nakomen van je beloften
  • Bereid zijn om eenmaal per maand naar de bestuursvergadering in Doorn te komen (of digitaal deel te nemen), je hierop voor te bereiden en een bijdrage te leveren
  • Deelnemen aan de vier ledendagen op de locatie Zonheuvel (tenzij een enkele keer met goede reden verhinderd).
  • Bereid zijn het aandachtsgebied van een medebestuurder over te nemen bij vakantie/ziekte.
  • Innovatief, creatief en bestuurlijk een duizendpoot? Klinkt prachtig maar is niet realistisch. Wij vragen of je je taak en de verantwoordelijkheid waar wilt maken. Denk aan het dagelijks bestuur van je eigen Ondernemingsraad. Het bestuurslidmaatschap van LOMOZ gaat een tandje verder, maar is, als deel van een enthousiast team, goed te doen. Hoeveel tijd dit zal gaan kosten is niet precies vast te stellen en heeft te maken met de verdeling van taken, je eigen wensen en talenten en misschien ook of je hiervoor tijd krijgt van je werkgever.

Vrijwilligersvergoeding

De vereniging LOMOZ.org is laatste jaren enorm gegroeid en het bestuurswerk is dus ook flink toegenomen, in uren en in kwalitatieve inzet. Daarom is inmiddels afgesproken, dat actieve LOMOZ-bestuursleden een vrijwilligersvergoeding zullen ontvangen. Bij maximale inzet van gekozen bestuursleden is dat ong. € 85,- per maand. Het bedrag wordt per half jaar uitgekeerd.
Tijdens een eventuele kennismakingsperiode worden ook aan kandidaat-bestuursleden (reis-)kosten vergoed.

Bestuursleden worden gekozen door de leden in de algemene ledenvergadering. Als er niet meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen, worden alle kandidaten geacht te zijn gekozen.

Interesse, aanmelden als kandidaat of eerst nog wat meer informatie? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We horen graag van je!