Skip to main content

Waarom LOMOZ?

Bij LOMOZ zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad de juiste kennis heeft van wet- en regelgeving. We zorgen ervoor dat kennis over actuele onderwerpen snel paraat zijn, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Een fusie? Een andere organisatiestructuur? Een nieuwe regeling van het personeelsbeleid? Bezuinigingen? Wekelijks worden in zorginstellingen beslissingen genomen over verschillende onderwerpen.
Als actief OR-lid merk je zelf wel, dat het bestuur de Ondernemingsraad meer betrekt bij besluitvorming. Daarom is het nodig dat de Ondernemingsraad kennis van zaken heeft. Kennis van wet- en regelgeving en die kunnen toepassen op actuele onderwerpen. Bij LOMOZ  zorgen wij er met elkaar voor dat jouw Ondernemingsraad die kennis snel in huis heeft, zodat je weet waar je over praat en goed kunt meebeslissen.

Elkaar goed informeren en met en van elkaar leren dus. Dat is een belangrijk doel.

Maar LOMOZ heeft nog een andere functie: invloed uitoefenen. Samen kunnen we meer bereiken. Wij werken samen met andere platforms van ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversverenigingen, advies- en trainingsorganisaties, ministeries, etc. Bij alle vraagstukken en thema's denken onze deelnemers intensief mee over oplossingen.

Als grootste platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn versterken wij de medezeggenschap door kennis te delen vanuit een krachtig in- en extern netwerk.

LEDEN VAN LOMOZ ZIJN AFKOMSTIG UIT SECTOREN MET DE VOLGENDE CAO’S:

  • Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
  • Geestelijke gezondheidszorg inclusief verslavingszorg (GGZ)
  • Verstandelijke gehandicaptenzorg (VGN)
  • Ziekenhuizen (NVZ)

Leden van instellingen met een andere CAO in Zorg & Welzijn zijn ook van harte welkom.

Aanmelden nieuwsbrief

Kosten lidmaatschap

Wij bieden vier Ledenbijeenkomsten per jaar waarin actuele onderwerpen voor Ondernemingsraden worden behandeld samen met deskundigen. Elke Ondernemingsraad kan deelnemen met drie deelnemers zonder meerkosten.
Voor elke deelnemer extra wordt € 70,- in rekening gebracht (de kosten voor een dagarrangement op de locatie).

In tijden van corona organiseren wij digitale ledendagen.

De kosten voor het lidmaatschap van LOMOZ bedragen in 2022:

  • organisaties met minder dan 500 medewerkers €175 per jaar
  • organisaties met 500 tot 1500 medewerkers € 380 per jaar
  • organisaties met 1500 tot 2500 medewerkers € 500 per jaar
  • organisaties met meer dan 2500 medewerkers € 580 per jaar