LOMOZ Ledenbijeenkomst 21 september 2022

LOMOZ Ledenbijeenkomst 21 september 2022

Uitnodiging

 21 september 2022

   

LOMOZ-ledendag 21 september 2022

‘Nazomerinspiratie voor ondernemingsraden in zorg & welzijn’

Uitnodiging en programma workshopdag voor LOMOZ-leden op woensdag 21 september 2022.
Inloop vanaf 09.30 uur, programma van 10.00 tot 16 uur.
Locatie: Landgoed Zonheuvel Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn.


Namens elke ondernemingsraad (lid van LOMOZ) kunnen drie personen zonder verdere kosten deelnemen; ieder aan één workshop naar keuze per dagdeel, aan te geven bij de aanmelding.
Meer aanmeldingen per OR (zolang er plaats is) voor € 55,- per persoon (de kostprijs van de locatie).
Er is een ruime keuze aan workshops, maar we regelen voldoende afstand per deelnemer (i.v.m. corona), waardoor het aantal deelnemers per workshop ook deze keer nog beperkt is.
Mogelijk moeten wij de inschrijving van bepaalde workshops daarom eerder sluiten.


LOMOZ-bestuursleden zijn herkenbaar aan een rode badge. Spreek ze -op afstand- gerust aan.


I.v.m. de eisen van de locatie kan aanmelden tot woensdag 24 augustus 2022, 17 uur.
Bij verhindering mag je je laten vervangen door een collega.
Aanmelden middels inloggen in ‘mijnlomoz’ .
Voor vragen, problemen met inloggen, wijzigingen, afmeldingen, mail naar: info@lomoz.org

Graag tot ziens op woensdag 21 september 2022.

 

Aanmelden

 

Programma:

09.30 – 10.00: Inloop met koffie/thee/water-buffet.
10.00 – 10.10: Start programma met kort openingswoord van LOMOZ-voorzitter Annelies Wouters
10.15 - 12.15: Workshop naar keuze – ochtendsessie (koffie- theepauze rond 11.00 uur)
12.30 - 13.30: Netwerklunch (buffet)
13.30 – 15.30 Workshop naar keuze – middagsessie (koffie- theepauze rond 14.30 uur)
15.30 – 16.00 Desgewenst napraten bij een drankje.

 

Workshopkeuze ochtenddeel (10.15 – 12.15) (kies er één per persoon)

A1: Workshop Van Vragen naar Sturen

Door: CNV-Connectief
Trainers : Astrid Kloppers & Raymond Meenink

Beschrijving:
Hoe kun je als OR proactief beleid beoordelen zonder te hoeven wachten op een aanvraag? Het lukt beter als je weet waar je voor staat en waar je voor gaat als OR. Je eigen richting bepalen helpt om vroeg in het proces van besluitvorming een gedegen inhoudelijk advies mee te geven. Dit zogenaamde concept advies maakt je als OR wendbaar en proactief. Met alle snelle ontwikkelingen die op de OR-en in de Zorg afkomen kom je zo in een sterke strategische positie, dat vergroot de invloed van medezeggenschap.

In deze workshop kijken we naar hoe je als OR jullie visie, doelen en speerpunten kunnen bepalen. Natuurlijk afgestemd op de ontwikkelingen in de organisatie, draagvlak vanuit de achterban en passend bij de rol van jullie OR. Daarnaast krijg je zicht op hoe je deze richting kunt vertalen naar jullie primaire taak: beleid beoordelen

 

A2: Workshop Zakelijk flirten

Door: Trainiac
Trainers: Monique Rommers & Marloes Kool

Beschrijving:
Wil je leren hoe je met je charme en de juiste focus mensen enthousiast maakt? Dan ben je in deze workshop aan het goede adres.
Je krijgt concrete tips en voorbeelden hoe je gesprekken kunt sturen. Je leert hoe je een goede eerste indruk maakt, hoe je voor een goede werksfeer zorgt en hoe je met woorden kunt boeien. Ook het lezen van de lichaamstaal van je gesprekspartner (én van jezelf) komt aan de orde. Zo krijg je meer voor elkaar!

 

A3: Workshop : Gebruik je breinen (hoofd, hart en buikbrein)

Door: MZOO
Trainer : Hielke Boersma

Beschrijving:
Hoe je beter in verbinding komt met elkaar, je bestuurder en je collega’s. 
Maak gebruik van je meerdere breinen en non-verbale communicatie.

Als mens hebben we meerdere breinen.Wij leren veel meer onbewust dan dat
we bewust leren. En op het moment dat we die verbinding gaan maken,
verbreed zich het leren (en het bewustzijn). Dit geld hetzelfde voor
waarnemen. Wij nemen waar via ons hoofd, hart en buik (eigenlijk via
iedere cel). We verwerken ook informatie middels die drie breinen. We
nemen dus onbewust veel meer waar dan we waar we ons van bewust zijn.

In deze workshop geven we kennis over die meerdere breinen en hoe je die
breinen kan inzetten voor je OR-werk.

 

A4: Workshop Green Deal Duurzame Zorg: welke rol pakt de OR?

Sponsor : Stavoor
Trainer : Liesbeth van Bakel

Beschrijving:
Heel Nederland moet aan het werk om de klimaatdoelstellingen te halen.
Dus ook de zorg heeft afspraken gemaakt wat zij kunnen bijdragen aan het verbeteren van het milieu. Zoals het verminderen van CO2 uitstoot, minder afval produceren en verminderen van medicijn resten in het afvalwater. En het maken van een omgeving die gezond gedrag stimuleert voor de bewoners, professionals en bezoekers.
Ook de medezeggenschap heeft hier een rol in, denk aan de advies- en instemmingsaanvragen die voortkomen bij verandering van werkwijze, investeringen en regelingen. Ook kan de OR de organisatie stimuleren om doelen vast te leggen in het eigen strategische beleid.
In deze workshop gaan we in op wat de Green Deal Duurzame Zorg is.
Welke rol de OR kan nemen, ook vanuit de wet op ondernemingsraden, om ten slotte een eigen actie uit te werken.

 

Workshopkeuze middagdeel (13.30 – 15.30) (kies er één per persoon)

B1: Workshop Psychologische veiligheid: rust in het oog van de storm

Sponsor : WissemaGroup
Trainer : Winfried Bouts

Beschrijving:
Onderzoek wijst uit dat teams op hun best zijn als de leden psychologische veiligheid ervaren. Het gaat daarbij om vertrouwen in elkaar en gelegenheid voor ieder om haar of zijn mening te uiten. Het gaat ook om luisteren naar elkaars ideeën, je voor die ideeën openstellen en om samen ideeën combineren tot de beste oplossing. Psychologische veiligheid is niet vanzelfsprekend. Je moet er samen de voorwaarden voor creëren en de veiligheid samen bouwen en onderhouden. Psychologische veiligheid is des te belangrijker als werkdruk oploopt en als je onder kritische omstandigheden blind op elkaar moet kunnen vertrouwen. In zo’n storm is psychologische veiligheid het oog en de rust.

In de workshop lichten we de achtergronden van psychologische veiligheid toe en bieden handvatten voor de OR om het thema op de agenda met de bestuurder te zetten en als OR, bestuurder en organisatie samen stappen te maken.

 

B2: Workshop OR en VAR: nieuwe kansen of meer van hetzelfde?

Sponsor : MZ Services
Trainers : Patrick Hüngens & Wieteke Krol

Beschrijving:
Op 17 mei is in de Tweede Kamer met overweldigende meerderheid van stemmen een initiatiefwetsvoorstel aangenomen inzake de aanpassing artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, door de verplichtstelling voor Zorginstellingen om zorgverleners in de gelegenheid te stellen om invloed uit te oefenen op het beleid inzake het verlenen van ‘goede zorg’. Dit initiatiefwetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer en verwacht wordt, dat de aanpassing van de WKKGZ definitief zal worden.

Tijdens deze workshop zoomen we in op deze werkterreinen van de VAR en de OR en vragen wij ons af of beide organen elkaar aanvullen, elkaar overlappen of elkaar juist in de wielen (kunnen) rijden. Daarbij willen we graag input van OR’en die in hun organisatie al te maken hebben met een VAR en zullen we de discussie aangaan over de verschillende rollen, de overeenkomsten en verschillen tussen de te behandelen onderwerpen, de scheiding van de verantwoordelijkheden en de (on)mogelijkheden om goede dingen te doen voor de organisatie, de medewerkers en de kwaliteit van de geleverde zorg. Aan het einde van de workshop proberen we te komen tot een lijstje met aandachtspunten en aanbevelingen voor organisaties en OR’en die nog geen ervaringen hebben met VAR’en. 

 

B3: Workshop: De organisatie als steunpilaar voor de gezonde teamleider en de rol van de OR hierin

Sponsor : IZZ
Trainers : Martin Spoek en Martijn Venus

Beschrijving:
‘’Voor de gezondheid van zorgmedewerkers is de leidinggevende belangrijker dan hun huisarts’’
In deze workshop laat IZZ zien hoe groot de invloed van leidinggevenden op de gezondheid van medewerkers is vanuit wetenschappelijke- en onderzoeken die IZZ afgelopen jaren bij organisaties heeft uitgevoerd. De deelnemers gaan aan de slag met dilemma’s van verhalen uit de praktijk. Verhalen die we ruim 10 jaar werkervaring bij tientallen zorgorganisaties hebben opgedaan. De zorgkloof – de disbalans in de vraag naar zorg en het arbeidsaanbod - wordt voor een groot deel bepaald door het hoge verzuim en verloop. De directe teamleider heeft hier een enorme invloed op. In de zorgorganisaties waar we gezonde teams aan het werk zien, is er sprake van een partnership tussen de teamleider en de HR-adviseur. Wat kun je als OR doen om ervoor te zorgen dat teamleiders ook in jouw organisatie op deze manier gaan werken en verzuim en behoud positief beïnvloeden? En hoe beïnvloed je deze verbetering, zonder hiërarchische sturing en niet alleen via de formele afspraken met directie? Deze workshop geeft je deze en meer inzichten. Om morgen concreet in dialoog te gaan, met de directie en met de HR afdeling in je organisatie.

 

B4: Workshop: Verbindend communiceren, hoe doe je dat?

Sponsor : TienOpleidingen
Trainer : Tineke Visser & Karina de Jong- Sneekes.

Beschrijving:
Gebruikmakend van de technieken uit de transactionele analyse (TA) en Geweldloos communiceren.
Je krijgt een introductie op de principes van verbindend communiceren, we gaan oefenen en toepassen, waarna je de technieken zelf kunt inzetten en meer in verbinding en in contact kunt communiceren met je omgeving, mede OR-leden, bestuurder en achterban. 

Aanmelden


Datum Op 21 september 2022
Bij Campus Zonheuvel
Lees meer

LOMOZ - zORg voor medezeggenschap