Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief‍

 05 december 2022

Fijne feestdagen gewenst (en meer ...)

image

Beste collega’s, leden van LOMOZ,

Niemand dan jullie weet beter wat corona in de zorg betekent; we zullen daar in dit bericht niet teveel woorden aan wijden.
Een eindejaarswens wilden we jullie echter wél sturen en ook een herinnering aan de planning voor volgend jaar.
Helaas blijft het onzeker wat er op locatie door zal kunnen gaan.
De eerste ledendag in 2022 plannen we voor de zekerheid vast weer digitaal.

Datum: woensdag 2 maart 2022; houd hem vast vrij!

De uitnodiging met de agenda en de workshops, waaruit je kunt kiezen, volgt half januari 2022.

Dit is de planning tot eind 2022, steeds op woensdag:

  • 02 maart 2022 (digitale workshops; per persoon twee te kiezen. één per dagdeel)
  • 01 juni 2022 (feestelijke jubileumviering, hopelijk op locatie)
  • 21 september 2022
  • 02 november 2022


Meer informatie over de ledendagen komt tijdig per mail naar onze leden toe en verschijnt dan ook op de website.
Hopelijk kunnen we in de loop van dat nieuwe jaar weer terug naar ‘normaal’.

Rest ons jullie op het werk of thuis mooie en rustige feestdagen te wensen en voorspoed, gezondheid en tevredenheid in 2022.

Graag tot dan!

Hartelijke decembergroet van het LOMOZ-bestuur voor 2022:
Annelies, Corien, Francisca, Gabriela, Janneke, Marja en WilmaLOMOZ - zORg voor medezeggenschap