Algemene ledenvergadering 5 november 2021

Algemene ledenvergadering 5 november 2021

Algemene ledenvergadering

 5 november 2021

Algemene Ledenvergadering

AGENDA algemene ledenvergadering (ALV) LOMOZ.org
op vrijdag 5 november 2021 van 10.30 tot ong. 11.00 uur
Locatie: Landgoed Zonheuvel in Doorn

Leden zijn welkom, desgewenst ook bij het aansluitende
beleidsuurtje (tot 12.30) en de lunch daarna.
Digitaal deelnemen aan de ALV (per Zoom) kan ook.
Vragen, opmerkingen en aanmeldingen zijn welkom op: info@lomoz.org

1. Welkom en opening vergadering om 10.30 uur

2. Verslag ALV van 16 april 2021 (bijlage 1)

3. Begroting 2022 (bijlage 2)
Vooral omdat we hopen in 2022 alsnog een feestelijke jubileumviering te kunnen organiseren, leggen we de daarvoor gereserveerde investering aan jullie voor.

4. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Korte toelichting op de nieuwe wet bestuursverantwoordelijkheid en wat wij eraan doen om alles goed te regelen.

5. De verdere digitaliseringsplannen.
Jullie hebben allemaal al kennis kunnen maken met MijnLOMOZ om je aan te melden voor ledendagen en om, zo nodig, de eigen gegevens van je OR aan te passen.
De leden- en de financiële administratie zullen nu ook verder worden gedigitaliseerd.
Het bestuur werd eerder ondersteund door een externe (vrijwillige) administrateur en webredacteur. Diens taken, maar nu gedigitaliseerd, zullen door het bestuur zelf worden overgenomen.
Dat zal nog wat oefening vergen, maar zal uiteindelijk beter en sneller werken.
Het betekent ook, dat we verwachten met minder bestuursleden denken toe te kunnen.

6. Bestuursontwikkelingen.
Onze penningmeester, Gabriela Wallner, gaat ons eind dit jaar verlaten.
Bestuurslid Janneke de Geus volgt haar op als penningmeester.
Van drie bestuursleden verloopt eind dit jaar de zittingstermijn.
Wij vragen jullie akkoord om die termijn met max. 3 jaar te verlengen, zodat het nu zittende bestuur de heropstart na corona, een jubileumviering en veel andere nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk tot stand kan brengen.
Het gaat om de bestuursleden: Marja den Hollander, Francisca Tanis en Corien de Kloe.
We werven nu geen nieuwe bestuursleden.

7. Vooruitblik 2022 (het bestuur praat jullie kort bij).

Sluiting om 11.00 uurLOMOZ - zORg voor medezeggenschap