Nieuwsbrief Lomoz maart 2021

Nieuwsbrief Lomoz maart 2021

Nieuwsbrief‍

05 december 2022

Beste leden, sponsoren en netwerkcontacten van LOMOZ,

2021 loopt tegen het einde van z’n eerste kwartaal; het wordt langzaam lente.
Corona is nog niet onder de knie, maar er gloort hoop voor later dit jaar.
We hopen van harte, dat er ook voor jullie zicht is op een meer normale werksituatie.

Van veel leden hoorden we, dat het OR-werk het afgelopen jaar onverminderd is doorgegaan en als zéker zo belangrijk werd ervaren als in normale tijden. Dat is goed om te horen!


We durven voorzichtig te hopen, dat we jullie later dit jaar weer ledendagen kunnen aanbieden, zoals we dat inmiddels al (meer dan) 40 jaar hebben gedaan.

Ook de afgelopen maanden is jullie LOMOZ-bestuur hard aan het werk geweest.
Al die jaren hiervoor organiseerden we, natuurlijk in wisselende bestuurssamenstellingen, vier ledendagen per jaar en behartigden we de belangen van de medezeggenschap in de sector Zorg & Welzijn door contact te onderhouden met veel koepelorganisaties.
We durven, zonder valse bescheidenheid, wel te zeggen, dat we daar goed in waren.
Maar nu moesten we ons beraden op de vraag hoe we jullie andere dingen kunnen aanbieden dan de traditionele ledendagen, voor het geval corona toch langer zou aanhouden dan we hoopten, maar ook omdat de tijd dat misschien wel van ons vraagt. En dat is natuurlijk wel iets anders dan we gewend waren. Bijvoorbeeld het organiseren van meer digitale ledenbijeenkomsten, moesten (en moeten) wij ons nog eigen maken.

Website
Inmiddels is er een apart ledendeel op de website, waar jullie je eigen lidmaatschapsgegevens kunnen inzien en waar nodig aanpassen. Ieder van jullie heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen.
We willen daar, ook geholpen door onze sponsoren, interessante digitale informatie, webinars e.d. aan jullie gaan aanbieden, in elk geval zolang er een lockdown is, maar mogelijk ook daarna, als aanvulling op ons normale programma.
Geen uitnodiging ontvangen? Mail naar: administratie@lomoz.org

Op de social media hebben jullie ons gelukkig al in groten getale gevonden.
We speuren het internet af naar interessante informatie voor de ondernemingsraden in onze sector en delen nieuws uit ons netwerk en van onze sponsoren.
Zie de links op de LOMOZ-website als je ons op deze social media nog niet eerder hebt gevonden.

Het groots geplande jubileum en de andere ledendagen blijven in ’t vat zitten.
Dankzij onze trouwe leden staan we er financieel vertrouwenwekkend voor.
De spaarpot voor een mooie jubileumviering is, ondanks annuleringskosten, grotendeels intact gebleven en blijft dus beschikbaar voor als het weer kán.


Algemene Ledenvergadering LOMOZ april 2021
Op vrijdag 16 april 2021, van 11.30 tot 12 uur, houden we een digitale algemene ledenvergadering, waarvoor alle leden zullen worden uitgenodigd.
Op de agenda staan een geactualiseerd huishoudelijk reglement en het jaarverslag incl. jaarrekening van 2020.
Als er tijd is, kunnen we ook samen een blik werpen op de rest van 2021.

De agenda en de vergaderstukken zullen één dezer dagen aan Mijn LOMOZ worden toegevoegd. (Documenten->2021->ALV 16 april) Wie op 16 april digitaal wil aanschuiven is van harte welkom.

Leden die willen deelnemen loggen in op Mijn LOMOZ en registreren zich via de knop Deelnemen in het item Ledenvergadering in de agenda.
We sturen je dan kort voor de vergadering een link om digitaal (via Zoom) deel te nemen.

Als je niet zelf wilt deelnemen, maar wel iets over de stukken wilt zeggen of juist meer wilt weten, kun je een mail sturen. Je krijgt dan binnen een paar dagen antwoord.

We hopen velen van jullie dan te zien en meer nog jullie binnenkort ook weer live te ontmoeten.


Ledendagen,
afhankelijk van COVID-19 maatregelen op locatie Zonheuvel in Doorn of digitaal aangeboden, zijn nu gepland voor de woensdagen:  
9 juni, 15 september en 24 november

Graag tot dan, hopelijk ook weer snel in Doorn!
Een hartelijke groet namens het LOMOZ-bestuur,


Annelies. Francisca, Corien, Janneke, Gabriela, Marja en Wilma


Vragen, opmerkingen? Mail naar info@lomoz.org


LOMOZ - zORg voor medezeggenschap