Nieuwsbrief November

Nieuwsbrief November

Nieuwsbrief‍

november 2020  

   

Nieuwsbrief LOMOZ november 2020

Beste leden van LOMOZ,

Zoals aangekondigd in onze eerdere nieuwsbrief, ontvangen jullie hierbij
de stukken voor de algemene ledenvergadering van vrijdag 6 november
2020.
De vergadering wordt digitaal (middels zoom) gehouden.
Wie zelf digitaal aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden op
info@lomoz.org. Je ontvangt dan vooraf een zoomlink.
Ook andere vragen of opmerkingen over de stukken, zijn welkom op
info@lomoz.org.

Graag tot horens en tot ziens, ook in betere tijden op toekomstige
ledendagen.

Een vriendelijke groet,
het LOMOZ-bestuur

Agenda ALV 6 november 2020.pdf 147.05 KB 30/10/2020 10:24:59LOMOZ - zORg voor medezeggenschap