Nieuwsbrief LOMOZ oktober 2020

Nieuwsbrief LOMOZ oktober 2020


Nieuwsbrief‍ oktober 2020

 

Nieuwsbrief LOMOZ oktober 2020

IN 2020, IN VERBAND MET CORONA, GEEN LOMOZ-BIJEENKOMSTEN MEER OP LOCATIE;
LEDENDAG WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020 WORDT GEANNULEERD.

Beste allen,

Voor november 2020 hadden we een algemene ledenvergadering en een ledendag op het programma staan. We hoeven echter niemand van jullie uit te leggen, dat het niet goed gaat met de coronabesmettingen.
Lang hebben we erover gepraat, de maatregelen, samen met het Landgoed Zonheuvel, steeds verder aangescherpt, maar we moeten constateren, dat het niet veilig genoeg kan zijn om nu zoveel mensen met functies in zorg en welzijn bij elkaar te brengen.
Ook jullie LOMOZ-bestuur zal de rest van dit jaar alleen nog digitaal vergaderen.
25 November is nog ver weg en mogelijk (hopelijk!) gaat het dan beter, maar we willen ook niet bijdragen aan een eventuele dérde golf.
En dus is de boodschap dat LOMOZ de rest van dit kalenderjaar geen bijeenkomsten op locatie meer zal organiseren. De ledendag van 25 november 2020 zal dan ook niet doorgaan.
We vertrouwen erop, dat jullie daar begrip voor hebben en we hopen voor 2021 op betere tijden.


Op onze social media (Facebook en LinkedIn) blijven we zoveel mogelijk informatie, artikelen en webinars vanuit ons netwerk met jullie delen. De links naar de socials vind je op de LOMOZ-website.
Ook op de LOMOZ-website kun je onder het kopje ‘sponsors’ doorklikken om te bekijken wat onze sponsoren nog meer te bieden hebben.


Onze website is vol in ontwikkeling.
We hopen nog in 2020 een ‘onze LOMOZ’-knop te introduceren, waarop OR-en, die lid zijn, kunnen inloggen en van alles regelen en raadplegen. Exclusief voor onze leden dus.
Jullie ontvangen daarover tegen die tijd een aparte nieuwsbrief met álle informatie over hoe het werkt en wat je er kunt vinden.
Ook op die manier willen we zoveel mogelijk voor onze leden blijven betekenen en bijdragen aan de kwaliteit van- en het plezier in jullie medezeggenschapswerk.


Eind oktober versturen we een aparte nieuwsbrief over de algemene ledenvergadering van vrijdag 6 november, die alleen digitaal bij te wonen zal zijn. Hij zal niet langer dan een half uurtje duren.
Op de agenda zal staan: Een jaarplan en begroting voor 2021 en de verkiezing/benoeming van nieuwe bestuursleden.
Zoals al meermaals eerder gemeld, zijn er drie vacatures binnen het bestuur. We hebben intussen ook al twee potentiële kandidaten (één herkiesbaar bestuurslid, één nieuwe kandidaat).
De bestaande afspraak is, dat wie wil, zich nog tot op de ochtend van de ledenvergadering kan melden en zichzelf in de vergadering presenteren aan de aanwezige leden. Nu dat niet kan is het handiger als deze last-minute kandidaten zich uiterlijk 29 oktober 2020 met gegevens en een korte motivatie melden op ons emailadres: info@lomoz.org. Meer info, ook over het aanmelden, volgt.


Wil je meer informatie over een bestuurslidmaatschap of over andere LOMOZ-onderwerpen,
mail naar: info@lomoz.org.
Tot horens en stay safe, het LOMOZ-bestuur.


 


LOMOZ - zORg voor medezeggenschap