LOMOZ Ledenbijeenkomst 16 september 2020

LOMOZ Ledenbijeenkomst 16 september 2020

Uitnodiging

 Woensdag 16 september 2020

   

Ledenbijeenkomst 16 september: ‘Voor welk wat wils voor ondernemingsraden in zorg & welzijn’

Uitnodiging en programma workshopdag LOMOZ op woensdag 16 september 2020

Inloop vanaf 09.30 uur, programma van 10 tot 16 uur.
Locatie: Landgoed Zonheuvel Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn (zie website voor route).
Voor OV-reizigers zal op station Driebergen Zeist tot 09.30 uur een pendelbus klaar staan.
Vooraf aanmelden en mondkapje is verplicht.

Namens elke ondernemingsraad (lid van LOMOZ) kunnen drie personen zonder verdere kosten deelnemen; ieder aan één workshop naar keuze per dagdeel, aan te geven bij de aanmelding.
Er is een ruime keuze aan workshops, maar let op: door coronamaatregelen (anderhalve meter afstand) zal het aantal deelnemers per workshop sterk beperkt zijn.
Mogelijk moeten wij de inschrijving van bepaalde workshops daarom eerder sluiten.
Ook verder zullen alle coronamaatregelen worden gevolgd.
DENKEN JULLIE OOK ZELF AAN DE ANDERHALVE METER AFSTAND EN AAN HANDHYGIËNE?

Er is geen plenaire opening of afsluiting.
LOMOZ-bestuursleden zijn herkenbaar aan de rode badge. Spreek ze -op afstand- gerust aan.

Aanmelden kan tot woensdag 9 september 2020, 17.00 uur.
Bij verhindering mag je je laten vervangen door een collega.
Voor vragen, wijzigingen, afmeldingen, mail naar: mailto:info@lomoz.org

Graag tot ziens op woensdag 16 september 2020.

Ochtenddeel (10 – 12 uur):

1A. Workshop WissemaGroup – Paul Becht
'Digitale transformatie, kans of bedreiging in de zorg?'
De digitale transformatie wordt de vierde industriële revolutie genoemd, na de komst van de stoommachine, de lopende band en de computer. Een industriële revolutie gooit heel veel overhoop, hoe we werken, hoe we samenwerken, hoe we communiceren en reizen. De Corona-crisis heeft de digitale transformatie een duw in de rug gegeven, massaal zijn we aan het video-bellen. Mochten we nog denken dat het met de digitale transformatie niet zo'n vaart zal lopen, nu weten we beter.
Wat betekent de digitale transformatie voor de zorg, welke voorproefjes heb je de afgelopen periode
bedreiging?
In onze workshop nodigen we je uit om terug te kijken op de afgelopen periode en ook vooruit te kijken. We bieden handvatten om de toekomst van de digitale transformatie concreet te maken en geven tips voor punten waar je als medezeggenschap op moet letten.

1B. Workshop De Voort Advocaten: Joost van Mierlo
‘Vakantie in tijden van Corona, en andere WOR-perikelen’
Corona heeft grote gevolgen voor ons land, en niet in de laatste plaats in de zorg. Hoe moet in dat licht onder meer worden omgegaan met vaststelling en intrekking van vakantie? Speelt de OR daarbij nog een rol? En meer algemeen: wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom het instemmingsrecht van artikel 27 WOR? Deze -en wellicht nog andere- vragen komen aan de orde in de workshop van Joost van Mierlo.

1C. Workshop MZ-Services - Elaine Stevens en Arnoud Gazan
‘Vernieuwende Medezeggenschap’
In deze workshop gaan we in op mogelijkheden om de medezeggenschap op een andere manier vorm en inhoud te geven. We verdiepen ons in de bedoeling van medezeggenschap, de ruimte die de WOR biedt om de medezeggenschap in te richten, kritische aandachtspunten bij het vernieuwen van de medezeggenschap en diverse gangbare alternatieve vormen.
Uiteraard is er ruimte om de aangeboden kennis toe te passen op de eigen situatie ofwel de deelnemers worden uitgedaagd in deze workshop om te onderzoeken welke mogelijkheden zij nog meer kunnen creëren om medezeggenschap interessant te maken/houden voor hun directie en achterban.
Deze workshop is gericht op en interessant voor OR-leden of OR-en die nauwelijks tot geen kennis en/of ervaring hebben met alternatieve vormen van medezeggenschap en die open staan voor vernieuwing.

1D. Workshop ZETJE - Michiel van Vliet
'De verborgen dynamiek in onze communicatie'
Herken je dat?
• Iemand zegt wat tegen je en jij staat met je mond vol tanden; je voelt je klein worden.
• De bestuurder maakt een opmerking en ineens is het pijnlijk stil in de vergadering.
• De sfeer in de OR is soms ronduit gespannen.
• Je zit in een vergadering en vraagt je af: wat gebeurt hier?
In die situaties is het interessant om even stil te vallen en nieuwsgierig te kijken naar de diepere laag van communicatie en gedrag. Dat doen we maar weinig, terwijl bespreken wat onbesproken blijft juist zorgt voor duidelijkheid, meer onderling begrip en een effectievere samenwerking.
Wil je inzicht en bewustwording ontwikkelen zodat jij verder groeit in de rol van waardevol en effectief lid van de ondernemingsraad? Meld je dan aan voor de Zetje-workshop De verborgen dynamiek in onze communicatie.
Ik ontvang je graag en met open armen wanneer je twee belemmerende gedachten even laat varen. “Zo ben ik nu eenmaal!” en “Ja, maar..” graag vooraf in de garderobe afgeven. 

1E. Workshop STAVOOR - Liesbeth van Bakel
‘OR aan zet bij waardevol werk’
De afgelopen maanden waren de zorgmedewerkers de helden aan de frontlinie. Het werk van de zorgmedewerkers werd enorm gewaardeerd met applaus, spandoeken en taart. Nu alles in iets rustiger vaarwater komt, blijft de aandacht voor hoe waardevol het werk is van de zorgmedewerkers belangrijk. Zeker nu Nederland door het coronavirus in een crisis zal belanden en er overal gekeken zal worden naar bezuinigingsmogelijkheden. Zal dit ook gevolgen hebben voor de zorg? Voor maart waren er al grote knelpunten in de zorg zoals werkdruk, personeelstekort en gezond de einsstreep halen.
Goed personeelsbeleid is een must: want mensen zijn de organisatie en niet een hulpbron.
Personeelsbeleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Graag met inbreng van de medewerkers.
Voor de ondernemingsraad is personeelsbeleid het belangrijkste aandachtsgebied. Daarom in deze workshop uitleg over personeelsbeleid voor waardevol werk. Wat komt daar bij kijken vanuit directie, HR en medewerkers? En natuurlijk de rol van de ondernemingsraad daarbij.
Hoe kan de OR stimuleren dat de bestuurder werk maakt van goed personeelsbeleid? Stimuleren dat medewerkers meedoen en meedenken? Welke criteria stelt de OR om beleid aan te toetsen of om initiatief te nemen? En natuurlijk kunnen de afspraken in cao en WOR daar een hulpmiddel bij zijn. Alles gericht op waardevol werk in de zorg.

1F. Workshop KOEN ZONNEVELD ADVIES
‘Nieuw in de VGWM-commissie’
Doelgroep: Nieuwe leden van VGWM-commissies
Doelstellingen
Na deze workshop
• Kennen de deelnemers de bevoegdheden en taken van de VGWM-commissie en van VGWM-commissieleden;
• Hebben deelnemers inzicht in de arbobeleidscyclus en weten zij bij elke stap wat hun rol is als VGWM-commissie en als OR;
• Hebben zij inzicht in de structuur van de Arbowetgeving en in de belangrijkste arboregelgeving voor zover van belang voor het werk van de VGWM-commissie;
• Kennen zij de rol van de VGWM-commissie ten opzichte van de OR en weten zij wie waarvoor op VGWM-gebied verantwoordelijk is.
Koen Zonneveld traint al meer dan 25 jaar Ondernemingsraden en teams op onderwerpen als: succesvol overleg onderling en (voor OR-en) met de Bestuurder, praktisch toepassen van regelgeving, strategische beleidsvorming, creatief denken, teambuilding, contact met de achterban en arbeidsomstandigheden. Koen organiseert (inhoudelijk) elk jaar voor Vakmedianet de landelijke VGWM-dag voor OR-leden in de Jaarbeurs in Utrecht (het grootste congres voor OR-leden in Nederland). Hij schrijft regelmatig in vakbladen over medezeggenschap. Sinds 2006 heeft hij een eigen bureau: Koen Zonneveld Advies. Hij heeft een Master of Science op het gebied van arbeidsomstandigheden (Universiteit van Amsterdam.

1G. Workshop door TIENOPLEIDINGEN - Tineke Visser en Jurgen van Nimwegen
‘Workshop strategisch adviseren in tijden van corona’
Een advies geven als OR met impact, dat valt niet altijd mee. Soms wordt het advies deels overgenomen, soms helemaal niet, hoe voorkom je dit? In deze workshop krijg je handvaten aangereikt hoe je als OR je rol als strategisch sparringpartner nog beter kunt invullen. Waar liggen de beïnvloedingsmogelijkheden, hoe richt je je adviesproces in en met welke factoren kun je rekening houden?
Na afloop heb je tools in handen om je advies nog meer impact te geven.


NETWERKEN EN LUNCH (CORONAPROOF) 12.00 – 13.30 UUR

Middagdeel (13.30 – 15.30 uur)

2A Workshop Stichting IZZ
‘Gezond leiderschap; de effecten van leiderschap op gezond werken’
20 Bestuurders van zorgorganisaties zijn door ons geïnterviewd over hun leiderschap (zij zijn geselecteerd op basis van het feit dat ze opvielen, goede scores hadden etc.).
We laten jullie een presentatie zien, met interactie over hoe de OR Gezond Leiderschap binnen de zorg op de agenda zet. We zullen hier middels video-fragmenten een aantal bestuurders bij betrekken.

2B. Workshop door TRAINIAC – Marc Capel en Antoine Boogaard
‘ZET DE OR IN ZIJN KRACHT MET DISC’
Het is belangrijk dat de OR-leden goed op elkaar zijn ingespeeld. Je moet weten wat je aan elkaar hebt en hoe je het beste resultaat kunt bereiken als groep. Hoe kun je een omgeving creëren waarin iedereen tot zijn recht komt? Alleen dan kan je immers de OR in zijn kracht zetten!
In deze actieve workshop krijg je a.d.h.v. DISC inzicht in hoe je de onderlinge samenwerking en communicatie in jouw eigen OR kan verbeteren. DISC geeft een beter beeld over jezelf, maar ook over je mede OR-leden. Door DISC wordt duidelijk waar verschillen zitten tussen mensen en waar deze vandaan komen. Je krijgt inzicht in waarom OR-leden graag volgen, daar waar anderen graag de leiding nemen. Waarom sommigen direct enthousiast zijn als er een verandering aangekondigd wordt en anderen weerstand hebben. Het geeft een verklaring voor gedrag en reacties van mensen en waarom dit zo verschillend kan zijn. Op een praktische en vooral ook leuke manier!

2C. Workshop Agnes Nibbeling
‘Communicatie zonder kleerscheuren’
De ondernemingsraad wil in de overlegvergadering invloed uitoefenen op de bestuurder. Dat is soms best lastig. De OR weet vaak wel wat hij van een plan vindt maar om het zo rechtstreeks tegen de bestuurder te zeggen, dat valt niet mee. De veilige weg die dan vaak gekozen wordt is vragen stellen. Aan vragen stellen kun je je geen buil vallen, dat is altijd goed. Maar met vragen stellen kun je niet door blijven gaan. Op een bepaald moment is de fase van het vragen stellen niet nuttig meer. Dan kan het een uitvlucht zijn om geen stelling te hoeven nemen en een duidelijk uitspraak te doen. Een duidelijke uitspraak doen als OR is spannend. Het kan al snel scherp, hard en misschien zelfs verwijtend klinken waardoor de relatie beschadigd raakt. Maar als je je goed voorbereidt dan kun je erop vertrouwen dat de bestuurder ook blij is met de duidelijkheid. In deze workshop gaat u aan de slag met de voorbereiding en de uitvoering van een duidelijke mededeling doen aan de bestuurder. Dat kan gaan over een adviesaanvraag maar ook over een situatie in de organisatie die niet in orde is. De methodiek die hier aan ten grondslag ligt is het Geweldloos Communiceren, oftewel communiceren zonder dat de relatie kleerscheuren oploopt. Het is een manier van communiceren die ook buiten de ondernemingsraad goed van pas kan komen

2D. Workshop door PINQ - Saskia Reijnen MSc.

‘Vloggen voor de or. Laat jezelf zien!’
Vloggen is razend populair. Het is een korte en krachtige manier om je achterban te laten zien waar je als or mee bezig bent. Bovendien kun je in één minuut overtuigend je boodschap over brengen en de achterban in beweging krijgen. Vloggen is laagdrempelig, kost weinig tijd en is hartstikke leuk om te doen. Als je kunt praten, kun je ook vloggen.
Kortom, met vloggen krijgt de OR pas echt een gezicht!
Wat leer je ?
* Hoe je op een frisse en inspirerende manier de OR kunt profileren met vloggen
* Hoe je overtuigend je boodschap overbrengt (pitchen) en de achterban in beweging kunt zetten
* Hoe je een vlog inhoudelijk voorbereidt en hoe je een script maakt
* Hoe je een vlog snel kunt bewerken en welke apps je daarvoor kunt gebruiken
* Je krijgt tips, trucs en technieken om als vlogger een ‘vliegende’ start te gaan maken

2E. Workshop door CIEP - Inge van Raaij
‘COVID-19 Crisis impact’
De lockdown van het voorjaar van 2020 zullen we niet snel vergeten. Waar je ook werkt, overal zijn maatregelen genomen om de crisis te bezweren. Mogelijk heb je te maken gehad met slachtoffers in je (werk)omgeving. Ook als je niet zelf aan het bed staat was de impact groot. Al was het alleen maar doordat je slechts van een afstand kon meedenken en meer aan de zijlijn stond dan je lief was. Langzamerhand zal de thuiswerkplek weer worden ingeruild voor de reguliere werkplek, maar er is veel veranderd.
In de workshop COVID-19 Crisis impact reflecteren we op de impact die de crisis heeft gehad op jou als individu, op je organisatie en op jouw ondernemingsraad. Hoe behoud je nieuw en krachtig gedrag en wat kun je verder ontwikkelen?
Als onderdeel van deze workshop vul je vooraf de mini-survey in op de website van Management Drives. Deze vragenlijst meet op eenvoudige wijze je krachten en valkuilen in je persoonlijk leiderschap. Wat je doet is effectief als het past binnen de context van je organisatie en bredere omgeving. Wat kun jij betekenen als het gaat om crisismanagement?

Afbeelding

INSCHRIJVEN? Klik hieronder op de knop "Lees verder" en vervolgens, boven in het scherm op de website, op "Deelnemen". Vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!


Datum Op 16 september 2020
Bij Campus Zonheuvel
Lees meer

LOMOZ - zORg voor medezeggenschap