Fijne feestdagen gewenst (en meer ...)

Fijne feestdagen gewenst (en meer ...)

Beste collega’s, leden van LOMOZ,

Niemand dan jullie weet beter wat corona in de zorg betekent; we zullen daar in dit bericht niet teveel woorden aan wijden.
Een eindejaarswens wilden we jullie echter wél sturen en ook een herinnering aan de planning voor volgend jaar.
Helaas blijft het onzeker wat er op locatie door zal kunnen gaan.
De eerste ledendag in 2022 plannen we voor de zekerheid vast weer digitaal.

Datum: woensdag 2 maart 2022; houd hem vast vrij!

De uitnodiging met de agenda en de workshops, waaruit je kunt kiezen, volgt half januari 2022.

Dit is de planning tot eind 2022, steeds op woensdag:

  • 02 maart 2022 (digitale workshops; per persoon twee te kiezen. één per dagdeel)
  • 01 juni 2022 (feestelijke jubileumviering, hopelijk op locatie)
  • 21 september 2022
  • 02 november 2022


Meer informatie over de ledendagen komt tijdig per mail naar onze leden toe en verschijnt dan ook op de website.
Hopelijk kunnen we in de loop van dat nieuwe jaar weer terug naar ‘normaal’.

Rest ons jullie op het werk of thuis mooie en rustige feestdagen te wensen en voorspoed, gezondheid en tevredenheid in 2022.

Graag tot dan!

Hartelijke decembergroet van het LOMOZ-bestuur voor 2022:
Annelies, Corien, Francisca, Gabriela, Janneke, Marja en Wilma

Lees verder...

Nieuwsbrief LOMOZ december 2020

Beste leden, sponsoren en netwerkcontacten, lieve allemaal,

2020... we luiden het jaar met weinig spijt uit.
Een jaar met een lelijk randje, voor jullie en ook voor LOMOZ. Gelukkig was er bij ons nog de workshopdag in september, waarop we velen van jullie wél hebben kunnen verwelkomen. Het groots geplande jubileum en de andere ledendagen blijven in ’t vat zitten.

Met de stukken voor de -digitale- algemene ledenvergadering in november stuurden we jullie een planning voor 2021. Die zullen we ook niet helemaal halen. Hoewel er goede hoop is voor het nieuwe jaar, gaan we er nog maar even vanuit, dat de eerst geplande ledendag van 3 maart 2021, nog niet door kan gaan. Voor de rest van het jaar hopen we weer, als altijd, een aantal mooie ledendagen te kunnen organiseren en jullie allemaal weer te kunnen ontmoeten.

Intussen gaan we door met het delen van wetenswaardigheden en webinars voor ondernemingsraden in zorg en welzijn, daarbij zeer geholpen door onze sponsoren.
Je kunt ons vinden op facebook en LinkedIn, waar we inmiddels heel wat vrienden en volgers hebben. Op LinkedIn hebben we een pagina en een groep, waarin ook veel door anderen gedeeld wordt. Zie de links op de LOMOZ-website als je ons op deze social media nog niet eerder hebt gevonden.

Lees verder...

Nieuwsbrief maart 2020

Beste leden en lezers,

Terwijl velen van jullie (en ook sommigen van ons, LOMOZ-bestuursleden) meer dan ooit bewonderenswaardige prestaties leveren in jullie organisaties, proberen wij een passend programma voor onze leden te maken voor de rest van 2020.
We zijn wat bekomen van de schrik, dat we de geplande jubileumviering op 18 maart 2020 niet hebben kunnen laten doorgaan. Het was erg jammer, maar er gebeuren nu wel ergere dingen rondom het virus, dat de wereld rondgaat en dat ook hier roet in het eten gooide.
Dank voor jullie begripvolle en bemoedigende reacties op het uitstel..‍

Lees verder...

Jubileumconferentie gaat niet door

LOMOZ, de koepel van ondernemingsraden in de zorg, bestaat in 2020 40 jaar.
Op 18 maart. zouden we dit vieren door het organiseren van een jubileumconferentie op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Van de leden, sponsoren en netwerkrelaties verwachtten wij 250 tot 300 deelnemers.
Helaas hebben wij moeten besluiten om de jubileumconferentie uit te stellen naar het najaar van 2020 in verband met de Covid-19 problematiek.

Lees verder...