Logo Lomoz

LOMOZ, zORg voor medezeggenschap

 

 

 

'LOMOZ spreekt op de themadag van 28 november 2018 met de SER'

Op 28 november 2018

De donkere dagen voor Kerst, een week voor Sinterklaas. Genoeg redenen om LOMOZ een keer over te slaan. Maar we hebben op 28 november een mooi programma. We hebben die dag de kans om op het hoogste niveau in gesprek te gaan over ónze wensen voor betere medezeggenschap.

  • Anne Wouters van de AWVN (Algemene WerkgeversVereniging Nederland) licht deWegwerkzaamheden’ toe. Er wordt heel veel gesproken over modernisering van arbeidsverhoudingen; de AWVN doet daar constructieve voorstellen voor.
  • Robbert van het Kaar (auteur Inzicht in de OR en lid CBM) en Sophia Geelkerken (secretaris CBM) zullen de werkzaamheden van de CBM (commissie bevordering medezeggenschap van de SER) toelichten en wij kunnen met hen in gesprek over onze wensen ten aanzien van de (toekomstige) medezeggenschap.
  • Zoals gezegd een week voor Sinterklaas, dus voor alle deelnemers ligt na afloop een attentie klaar!

Programma:

09.30                   Inloop met koffie en thee
10.00                   Opening door Ingrid Meijer, voorzitter LOMOZ
10.10                   'Wegwerkzaamheden, presentatie door Anne Wouters (AWVN)
10.40                   In drie groepen aan de slag (met ondersteuning van drie OR-trainers):
                           > VVT
                           > Ziekenhuizen
                           > GGZ, gehandicaptenzorg, welzijn
12.00                   Netwerklunch
13.00                   Algemene ledenvergadering, met o.a.:
                           > begroting 2019
                           > verkiezing bestuursleden
13.30                   presentatie commissie bevordering medezeggenschap van de SER door Sophia Geelkerken, secretaris CBM
14.00                   Presentatie aan de CBM: wat wil LOMOZ van de commissie / de politiek. 
                           Aansluitend discussie met Sophia Geelkerken en Robbert van het Kaar.
15.00                   Plenaire afsluiting

Aanmelden kan nog t/m vrijdag 23 november 2018

 INSCHRIJVEN? Klik hieronder op de knop "Lees verder" en vervolgens, boven in het scherm op de website, op "Deelnemen". Vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!


Lees verder

Disclaimer

Alle informatie in deze nieuwsbrief is alleen voor informatieve doeleinden. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan LOMOZ niet instaan voor de juistheid en accuraatheid daarvan. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of het misbruik van de informatie. Bovenstaande geldt ook voor de links naar andere websites via deze nieuwsbrief. Het plaatsen van advertenties houdt geen aanbeveling van LOMOZ in.