DASMO (Dien­stver­len­ing Ambtelijk Secre­tari­aten Medezeggen­schapsOrga­nen) is een deskundig bureau voor gecertificeerde ...

leergangen, training, advies en coaching van ambtelijk secretarissen en cliëntenraadondersteuners.. Wij kenen het vak in al zijn facetten en kunnen ons uitstekend inleven in de specifieke vragen en ervaringen van de ambtelijk secretarissen en cliëntenraadondersteuners. DASMO is een vraagbaak, een bron van informatie, een coach waar je altijd terecht kunt.