HERINNERING: Ledenbijeenkomst 18 september: 'De basis op orde en actualiteiten in de medezeggenschap'

18 september 2019
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 2392

Programma LOMOZ-Ledenbijeenkomst 18 september

Op 18 september as organiseert LOMOZ een ledenbijeenkomst. Het thema van deze dag is ‘de basis op orde en actualiteiten die spelen in de medezeggenschap’. In de ochtend zal dhr. Joost van Mierlo van ‘de Voort’ advocaten over dit thema een plenaire bijeenkomst verzorgen. In de middag wordt dit thema aan de orde gesteld in de diverse parallelle workshopsessies die gegeven worden door de sponoren van LOMOZ.
Per persoon kan in de middag gekozen worden voor één van de interessante workshops.
Zie voor de keuze onderstaand programma.

Programma:

09.30 - 10.00 uur Inloop en uitreiken badges. Ontvangst met koffie en thee.
10.00 - 12.00 uur
Knelpunten in de WOR (plenaire bijeenkomst)
De WOR dateert uit 1950. In de samenstelling en opbouw van ondernemingen is veel veranderd. Deze zijn complexer geworden, meer concernverbanden zijn ontstaan en destijds waren medewerkers nog ‘gewoon’ in dienst. De besluitvorming (centraal begrip in de WOR) was gestructureerd en overzichtelijk toezicht stond nog in de kinderschoenen.
Joost van Mierlo van De Voort Advocaten en Mediators (www.devoort.nl) zal ons hierover bijpraten en in gesprek gaan met de zaal.
12.00 - 13.30 uur Netwerklunch
13.30 - 15.30 uur Workshops middag naar keuze (A, B, C, D of E)
15.30 uur Afsluiting door een LOMOZ-bestuurslid in de zaal van je gekozen middagworkshop.
 bbbbbbbbbbbbbb  

Vragen? Of ben je na aanmelding toch verhinderd? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aanmelden kan t/m vrijdag 13 september 2019 12.00 uur

INSCHRIJVEN? Klik hieronder op de knop "Lees verder" en vervolgens, boven in het scherm op de website, op "Deelnemen". Vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!

DE WORKSHOPS (MIDDAG VAN 13.30 TOT 15.30 UUR)

A         “Waar de WOR niet over gaat”

Margo Hendriks van OR ondersteuning (www.or-ondersteuning.nl) traint OR-leden en ambtelijk secretarissen en is gespecialiseerd in groepsdynamica (kwaliteiten van de OR-leden) en gesprekstechnieken, met focus op medewerkersparticipatie en strategische medezeggenschap. Margo heeft een achtergrond in de zorg. Zij heeft 11 jaar in de zorg gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige/wijkverpleegkundige en was secretaris van de ondernemingsraad.

Goede kennis van de wet en regelgeving, OR-onderwerpen en onderhandelingstechnieken maakt nog geen goede ondernemingsraad. Het is geen uitzondering dat ondernemingsraden weleens te maken krijgen met onderwerpen waar de WOR niet over gaat en een rechter geen uitspraak over kan doen. Denk eens aan een lastig OR-lid dat afspraken niet nakomt of een negatieve invloed heeft op de relatie met de bestuurder. Of aan een ‘aanwezige’ ambtelijk secretaris die een stempel drukt op de sfeer en richting van de OR. Of een voorzitter die op eigen houtje allerlei zaken regelt zonder overleg.

Wat maakt het zo lastig om deze ‘lastpakken’ aan te spreken en wat voor mogelijkheden zijn er wel? Margo geeft je inzicht in de dynamiek en tips en tricks om het gesprek hierover aan te gaan.

-------------------------------------------------------------------

B        "De kracht van betrokkenheid” VOL, inschrijven niet meer mogelijk

Door Jo Renckens trainer en adviseur voor ondernemingsraden bij Durv (www.durv.nu).

In tijden waarin werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt het gesprek van de dag zijn, is het belangrijk om vanuit een positieve insteek te kijken naar wat betrokkenheid van medewerkers bepaalt en bevordert. Er worden vaak personeelsenquêtes gehouden naar werknemerstevredenheid en werknemersbetrokkenheid, waarbij medewerkers en ondernemingsraadsleden soms gemengde gevoelens hebben. Wat gebeurt nu werkelijk met de resultaten?
In deze workshop komen de volgende aspecten aan bod:
Wat is betrokkenheid?
Waarom zijn betrokken medewerkers belangrijk voor de organisatie?
Welke zaken beïnvloeden de betrokkenheid van medewerkers?
Wat kan de OR doen om de betrokkenheid te stimuleren? Zowel richting de bestuurder als richting de achterban?
Ik zie uit naar een inspirerende ontmoeting.

-----------------------------------------------------------------

C       “Stress te lijf”

Door Inge van Raaij directeur van CiEP Training & Coaching (www.ciep.com). CiEP verzorgt programma’s gericht op stressvrij werken en het vergroten van energie en zelfsturing.

De cijfers liegen er niet om. Eén op de vier medewerkers ervaart stress in het werk, de meesten regelmatig tot dagelijks. Dat heeft enorme gevolgen, zowel maatschappelijk (jaarlijks 8 miljard aan kosten), als voor de mens om wie het gaat zelf, zijn of haar team en de organisatie. Maar wat is nu stress? Waaraan herken je stress? Hoe maak je onderscheid tussen een reguliere ziekmelding of een woordenwisseling tussen collega’s en stress die speelt op team- of organisatieniveau?
Met deze workshop leer je hoe stress werkt en ga je signalen herkennen die duiden op stress in je team. We bespreken hoe je stress vanuit je rol als OR-lid bespreekbaar kunt maken. Je verlaat de workshop met praktische tools om stress binnen je organisatie te lijf te gaan.

-----------------------------------------------------

D       “Pesten op het werk”

Door Hielke Boersma directeur trainer van HBU training en advies (www.HBuOR.nl) en Brenda Vink.

“Zie je, nu doen ze het weer, ze weten heel goed hoe vervelend ik dit vind. Toch doen ze het weer.” “Elke ochtend heb ik pijn in mijn buik op weg naar mijn werk.”
“Ja, ik heb een tattoo en andere kleren aan dan jullie, maar er is niks mis met mij, toch?”
“Waarom pest je mij elke dag??”
Cijfers Pesten op het Werk CBS en TNO 2019: 52 % van de werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaarden in 2017 het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten. Dat wil zeggen dat zij te maken kregen met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.
Wat kan de OR doen? Iedereen weet het, iedereen negeert het en de gepeste kwijnt langzaam weg. Er zijn instrumenten waarmee jullie als OR aan de slag kunnen. Hierdoor kan je je collega’s helpen om met zijn allen dit pestgedrag te verminderen. De workshopbegeleiders vertellen jullie welk gereedschap er is en hoe jullie als OR dit kunnen oppakken.

-------------------------------------------------------------------------

E       Ethiekproeverij”

Door Rob Overmars van CNV-academie (www.cnvacademie.nl)
CNV Zorg&Welzijn biedt een workshop aan over ethische reflectie onder de noemer van een proeverij. De workshop wordt gegeven door ethici met veel kennis en ervaring.

Een ethiekproeverij is een manier om kennis te maken met ethiek en dit toe te passen op jullie eigen praktijksituaties. Denken over en handelen na zorgvuldige afwegingen. Kunnen verantwoorden waarom je een beslissing hebt genomen en samen nadenken over lastige situaties en de tijd nemen om met elkaar te bespreken wat nu wijs en verstandig is om te doen. Een ander onderwerp kan zijn; hoe gebruik ik mijn beroepscode in de praktijk zodat ik mijn professionaliteit kan beschermen. We stellen daarbij centraal degene die wordt toevertrouwd aan onze deskundigheid.

Aanmelden kan nog t/m vrijdag 13 september 2019

INSCHRIJVEN? Klik hieronder op de knop "Lees verder" en vervolgens, boven in het scherm op de website, op "Deelnemen". Vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!