Laatste kans_Themadag 19 juni: '#Win-Win in de OR'

19 juni 2019
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 3805

Programma LOMOZ-Themadag op woensdag 19 juni (Je kunt je helaas niet meer opgeven voor deze dag)

Op 19 juni as. organiseert LOMOZ samen met de sponsoren een themadag. Deze themadag wordt vormgegeven door diverse workshops. Het thema van deze workshops is niet in één woord te vangen. Meerdere onderwerpen om je OR-invloed te vergroten rondom verschillende actuele thema’s. Denk aan pesten, intimidatie, agressie, hoe om te gaan met (verzuim door) overgangsklachten, diverse morele kwesties en omgaan met angst in organisaties.

Over de diverse thema’s gaan de LOMOZ-sponsoren met jullie aan de slag in de workshops.
Je kunt per persoon één workshop in de ochtend en één in de middag kiezen.
Zie voor de keuze onderstaand programma.

Programma:

09.30 - 10.00 uur  Inloop en uitreiken badges. Ontvangst met koffie en thee door de trainer en een LOMOZ-bestuurslid in de zaal van je gekozen ochtendworkshop.
10.00 - 12.00 uur  Workshops ochtend (1A, 1C, 1D of 1E
12.00 - 13.30 uur  Netwerklunch
13.30 - 15.30 uur  Workshops ochtend (2A, 2B, 2C, 2D of 2E                      
15.30 uur             
Afsluiting door een LOMOZ-bestuurslid in de zaal van je gekozen middagworkshop.

Vragen? Of ben je na aanmelding toch verhinderd? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden kan t/m vrijdag 14 juni 2018 12.00 uur

INSCHRIJVEN? Klik hieronder op de knop "Lees verder" en vervolgens, boven in het scherm op de website, op "Deelnemen". Vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!

DE WORKSHOPS (OCHTEND VAN 10.00 TOT 12.00 UUR)
 
1A  Ongewenste omgangsvormen en rol van de OR

Door Saskia Verhagen en Liesbeth van Bakel van Stavoor/Dasmo (www.stavoor.nl)

De ondernemingsraad is druk met de strategische agenda, personeelstekort, arbeidsvoorwaarden en veranderingen in de organisatie.
Wat gebeurt er ondertussen op de werkvloer? Gaat iedereen op een prettige manier met elkaar om?
Zowel de medewerkers en de cliënten of bewoners, maar ook hun familie en andere bezoekers?
De OR heeft wettelijk een belangrijke taak als het gaat om veilig en gezond werken voor het personeel. Ook cliënten en organisatie hebben er groot belang bij dat iedereen prettig omgaat met elkaar. De OR staat dus niet alleen, maar kan samenwerking zoeken.
Heeft de organisatie zijn zaken goed voor elkaar? Is er bijvoorbeeld een anti-pestprotocol, een klachtenregeling, een vertrouwenspersoon? Welke rol kan en wil de OR op zich nemen?
In de workshop gaan we actief aan de slag met de volgende vragen:
* Wat is ongewenst gedrag?
* Welk resultaat wil de OR behalen?
* Hoe maakt de raad gebruik van zijn rechten?
* Hoe kan de OR andere stakeholders zoals de CR, VAR of arbodienst erbij betrekken?
* En wie weet heb je zelf ook nog vragen!

------------------------------------------------------

1B " Vijf drijfveren van werkplezier” VOL, je kunt je hiervoor niet meer opgeven

Door Susanty Nap en Arnoud Gazan van MZ Services (www.mzservices.nl)

Wil je weten welke vijf drijfveren jouw werkplezier bepalen en hoe je deze drijfveren richting kan geven op je werkplek, kom dan naar deze workshop. Daarnaast kunnen OR-leden inspiratie opdoen om dit thema gericht te gebruiken in de communicatie met de bestuurder en achterban. De centrale gedachte is dat regelmatige aandacht voor alle vijf drijfveren aanzienlijk je persoonlijk werkplezier vergroot en in stand houdt.
Minstens zo interessant is het om de vijf drijfveren op organisatieniveau toe te passen op beleidsvorming en uitvoering. Hierdoor zijn management en ondernemingsraad in staat om win-win situaties te scheppen die het werkplezier vergroten en versterken. Kortom - een must voor iedere OR!

----------------------------------------------------------------------------

1C  Hoe overgangsproof is uw zorgorganisatie?

Door Jacob Brouwers en Cynthia van Wachem van IZZ (www.IZZ.nl) 

De Overgang en Gezond werken in de zorg, 63,7% van de vrouwen tussen de 40 en 60 jaar oud heeft overgangsklachten. Veel van deze vrouwen werken in de zorg. Overgangsklachten kunnen invloed hebben op het werken in de zorg. Uit onderzoek blijkt dat overgangsklachten het werkvermogen kan aantasten.
IZZ heeft een business-case rond dit thema gemaakt en roept zorgorganisaties op om dit ook te doen voor hun eigen organisatie. Wat valt op als je je verzuimcijfers bekijkt? Wat krijg je teruggekoppeld over het verzuim van vrouwen van je arbodienst? Heeft je arbodienst voldoende verstand van vrouwen zodat de klachten van medewerkers op de juiste manier gelabeld en behandeld worden?
We zien nog te vaak dat er weinig kennis is over de overgang, zowel bij vrouwen zelf als bij werkgevers in de zorg. En maar liefst 51% van de vrouwen geeft in IZZ-onderzoek aan graag te willen praten over de overgang met hun collega’s of leidinggevende.
Er is sprake van een #win-win situatie als zowel vrouwelijke zorgmedewerkers zelf aan de slag gaan om meer te weten over de overgang en indien nodig hun leefstijl aan te passen en zorgorganisaties aan de slag gaan om het organisatieklimaat zo te maken dat ook gevoelige thema’s als de overgang onderwerp van gesprek zijn.
Na deze workshop:
* Weet je als OR-lid waarom de Overgang zo’n belangrijk thema is voor vrouwen die werkzaam zijn in de zorg
* Heb je cijfers en een routekaart in handen waarmee je in gesprek kunt met het bestuur om het thema op de agenda te zetten
* Heb je een business case die je voor je eigen organisatie kunt gebruiken
* Heb je meer kennis over de Overgang
* Zie je het nut en de noodzaak van een arbodienst die verstand heeft van vrouwenklachten
* Ken je het belang van een gezond organisatieklimaat waarin medewerkers over hun eigen gezondheid kunnen praten

------------------------------------------------------------

1D Feedback geven en ontvangen

Door Marc Kuipers van Trainiac (www.trainiac.nl)

Spreken jullie elkaar in de OR aan op zaken die goed gaan of waar verbetering mogelijk is? Feedback geven en ontvangen blijkt in de praktijk lastig.
In een ondernemingsraad wordt vaak de focus gelegd op kaders en structuur. Het contact tussen OR-leden kan dan een ondergeschoven kindje zijn. Toch zijn er tal van situaties denkbaar waarbij de effectiviteit en sfeer van de OR enorm gebaat zouden zijn bij verandering van bepaald gedrag. De kunst is om hierover op de juiste manier te communiceren.
Tijdens deze workshop bij LOMOZ krijgt u verschillende tips over hoe u op een juiste manier feedback geeft en welke randvoorwaarden daarbij van belang zijn.

----------------------------------------------------

1E  Ethiekproeverij
 
Door Rob Overmars van CNV-academie (www.cnvacademie.nl)

CNV Zorg&Welzijn biedt een workshop aan over ethische reflectie onder de noemer van een proeverij. De workshop wordt gegeven door ethici met veel kennis en ervaring.
Een ethiekproeverij is een manier om kennis te maken met ethiek en dit toe te passen op jullie eigen praktijksituaties. Denken over en handelen na zorgvuldige afwegingen. Kunnen verantwoorden waarom je een beslissing hebt genomen en samen nadenken over lastige situaties en de tijd nemen om met elkaar te bespreken wat nu wijs en verstandig is om te doen. Een ander onderwerp kan zijn; hoe gebruik ik mijn beroepscode in de praktijk zodat ik mijn professionaliteit kan beschermen. We stellen daarbij centraal degene die wordt toevertrouwd aan onze deskundigheid.


 DE WORKSHOPS (MIDDAG VAN 13.30 TOT 15.30 UUR)
 
2A Kiezen voor jezelf of kiezen op elkaar?

Door Michiel van Vliet van Zetje (www.zetje.nl)

Vrijheid in onze keuzes, daar worden we gelukkiger van. Hoe komt het dan toch dat we vaak dingen doen die we liever niet willen? Hoe komt het dat we eigen verlangen, geluk en vrijheid vaak ondergeschikt maken aan de wil of mening van anderen? Hoe komt het dat steeds meer mensen chronisch moe zijn, niet meer kunnen zonder de constante prikkels van social media en opgebrand raken?
Dat komt omdat we ons niet meer bewust zijn van onze keuzes. In feite worden we meegezogen in een grote draaikolk van moeten en niet meer beter weten. Tot we wakker worden en onze geest voeden. Die geest vaart wel bij persoonlijke bewustwording, ontwikkeling en effectiviteit. Over deze ontwikkeling gaat de workshop.
Wil je stil staan bij de vraag: kiezen voor jezelf of kiezen op elkaar? en andere vragen, dan plant je bewust een zaadje. Een zaadje dat uit kan groeien tot wie je werkelijk bent. Vanuit die persoonlijke kracht ontwikkel je je tot een waardevol en effectief lid van de medezeggenschap. Ik ontvang je graag met open armen wanneer je je gedachten als “zo ben ik nu eenmaal” gedachten en “ja maar” tijdens de workshop laat varen.

-------------------------------------------------------------------

2B Frisse communicatie: vloggen

Door Saskia Reijnen van PINQ (www.pinq.nu)

Vloggen is razend populair. Het is een korte en krachtige manier om je achterban te laten zien waar je als or mee bezig bent. Vloggen is laagdrempelig en kost weinig tijd. Als je kunt praten, kun je ook vloggen :) .
Kortom, met vloggen krijgt de OR pas echt een gezicht!

-----------------------------------------------------------------

 2C Deep Democracy

Door Coby Franken en Ellen Leijdekkers van SBI Formaat (www.sbiformaat.nl)

Deep Democracy is een methodiek die echt bijdraagt aan gedragen besluitvorming. Waar je daadwerkelijk met z’n allen invloed uitoefent over een bepaald thema of besluit, wat ook echt door iedereen gedragen wordt. Deep Democracy poetst en poldert geen verschillen weg, maar zoekt ze juist om te voorkomen dat stemmen verloren gaan of dat weerstand tegen besluiten overgaat in sabotagegedrag zoals roddel, cynisme en afhaken. Want krachtige besluiten ontstaan door gebruik te maken van de hele diversiteit aan overtuigingen, opvattingen en emoties.
Deep Democracy zorgt ervoor dat alle stemmen gehoord worden en dat de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deze methode sluit daarmee naadloos aan op medezeggenschap waarin het bij uitstek gaat om alle stemmen te horen en alle wijsheid mee te nemen in de besluitvorming. In deze workshop nemen trainers Ellen Leijdekkers en Coby Franken van SBI Formaat en tevens gecertificeerd level 4 Deep Democracy facilitators, u mee in het gedachtegoed van Deep Democracy met een paar aansprekende methodieken zoals de ‘check in’ en het ‘gesprek op voeten’.

-----------------------------------------------------

2D Tegenspraak organiseren: dat is win-win!

Door Erik Klerks en Alberthe te Brake trainers/adviseurs bij Odyssee (www.odyssee.nl)

Het tijdperk van de meegaande OR is voorbij, we spreken nu over de OR als gesprekspartner voor de bestuurder. Medezeggenschap 5.0 of zoiets. Makkelijk gezegd maar hoe doe je dat? De bestuurder daagt de OR uit, maar hoe geef je als OR daar handen en voeten aan. Hoe organiseer je vanuit de OR tegenspraak en dat in een win-win klimaat? Tegenspraak dus vanuit een constructieve insteek!
Naast dat we uitleg geven over het begrip van "constructieve tegenspraak" introduceren we ook een aantal handvatten die je makkelijk in je eigen OR kan gebruiken om je voor te bereiden op deze rol.
Tijdens deze workshop oefenen we met de handvaten zodat je kan ervaren wat bij je past en wat niet. Er wordt daarom een actief bijdrage verwacht, dat je je eigen rol als OR onder de loep te neemt en dat je open staat voor nieuwe invalshoeken voor je eigen aanpak als OR.

-------------------------------------------------------------------------

2E Medezeggenschap: meezwemmen of een eigen koers uitzetten?

Door Winfried Bouts van de Wissemagroup (www.wissemagroup.nl)

De zorg bevindt zich in een stroom van veranderingen: verschuiving naar de eerste lijn, introductie van ketenzorg en zorgpaden, zelforganiserende teams, fusies en zelfs faillissementen. De vraag is wat de OR doet: zwemt hij mee met de stroom of zet hij een eigen koers uit? WissemaGroup verzorgt een workshop over de rol van de OR in de stroom van veranderingen en biedt handvatten om ontwikkelingen bijtijds te zien aankomen en organisatie een win-win koers voor alle stakeholders te geven.