Themadag 26 september 2018: "Duurzame inzetbaar 2.0"

26 september 2018
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 3129

Duurzame inzetbaar 2.0

In maart van dit jaar organiseerde LOMOZ al een themadag over het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’. Tot onze verrassing was de belangstelling daarvoor zo groot, dat LOMOZ, voor het eerst in zijn bestaan, de inschrijving voortijdig heeft moeten sluiten, omdat de beschikbare zaal z’n beperking heeft. Op veler verzoek organiseert LOMOZ daarom een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp, met herhaalde én nieuwe workshops met hier en daar nét andere accenten.

In de verschillende workshops, waaruit je een keuze kunt maken, krijg je nieuwe handvatten voor het helpen uitbouwen van een beleid, waarmee je collega’s van alle generaties op een prettige manier hun werk kunnen blijven doen.

Over dit onderwerp gaan de LOMOZ-sponsoren met jullie aan de slag in een aantal workshops.
Je kunt per persoon één workshop in de ochtend en één in de middag kiezen.
Zie voor de keuze onderstaand programma.

Programma Ledenbijeenkomst: "Duurzame inzetbaar 2.0"

09.30 - 10.00 uur Inloop en uitreiken badges. Ontvangst met koffie en thee door de trainer en een LOMOZ-bestuurslid in de zaal van je gekozen ochtendworkshop.
10.00 - 12.00 uur Workhops ochtend (1A, 1B, 1C, 1D of 1E).
12.00 - 13.30 uur Netwerklunch
13.30 - 15.30 uur Workshops middag (2A, 2B, 2C, 2D of 2E).
15.30 - 15.45 Afsluiting door een LOMOZ-bestuurslid in de zaal van je gekozen middagworkshop.

De workshops (ochtend van 10.00 tot 12.00 uur):
 
1A Hoe je duurzaam inzetbaar blijft - de rol van persoonlijke ontwikkeling.
Door Michiel van Vliet van www.zetje.nl

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven vraagt om aandacht voor je lijf en je geest. Met gezond eten, voldoende bewegen en genoeg slapen, doe je je lichaam een groot plezier. Dat weet iedereen inmiddels wel. Maar hoe voed je je geest? Die vaart wel bij werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. Over deze ontwikkeling gaat de workshop.
We zoomen in op bewustwording, ontwikkeling en effectiviteit. Het is een ontdekkingstocht. Wat houd je bezig? Wat wil je, maar durf je steeds weer niet? Hoe vaak zeg je ja, terwijl je nee wilt zeggen? Waar kom jij ’s ochtend je bed voor uit? Wat wil je werkelijk? Op basis waarvan maak jij je keuzes?
Als je stil wilt staan bij deze en andere vragen, plant je bewust een zaadje dat uit kan groeien tot wie je werkelijk bent. Want, het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
Wil je gedachten als “zo ben ik nu eenmaal” en “ja maar” tijdens de workshop laten varen, dan ben je van harte welkom.

VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 1B Hoe kun je als OR bijdragen aan een betere balans tussen energievreters en energiegevers in je organisatie?
Door Jo Renckens, trainer en adviseur voor ondernemingsraden bij www.durv.nu  

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is ingewikkeld. Je kunt je erin verliezen als bedrijf en als OR.Hoe kun je het overzichtelijk en concreet houden?
We beginnen met een korte inleiding over energievreters en energiegevers als begrippen uit het TNO werkdrukmodel. In interactie wisselen we concrete ervaringen uit over energievreters en energiegevers in ieders persoonlijk werkomgeving.
Hoe kun je als OR bijdragen in het positief beïnvloeden van de balans in je organisatie?
We gebruiken de inzichten van Ben Tiggelaars verander Ladder om zicht te krijgen op waarom het zo moeilijk is ingesleten patronen te veranderen.
In een eerste ronde passen we de Ladder toe op uw eigen situatie om een betere balans te krijgen. In een tweede ronde passen we de Ladder toe op het handelen van de ondernemingsraad, om effectiever invloed te kunnen uitoefenen op een balans die leidt tot meer duurzame inzetbaarheid in uw organisatie.

1C Het Generatiepact: Mooier dan jij durft te dromen? door Hielke Boersma van www.HBUOR.nl 

Hoe laat jij je collega’s en de werkgever hiervoor kiezen?
Het generatiepact is één oplossing voor twee problemen.
1. Met deze regeling kunnen mensen door minder te werken op een gezonde manier tot aan hun pensioen in hun baan blijven. Jongeren kunnen eerder aan de slag.
2. Het bedrijf kan zodoende geleidelijk verjongen, terwijl de ervaring van de ouderen beschikbaar blijft.
In deze workshop vertellen we jou de over diverse mogelijkheden:
- Diverse doorrekeningen waardoor jij begrijpt wat het precies inhoud,
- Bijvoorbeeld maar 50% werken….. En genoeg overhouden!
- Onderzoeken we samen waarom werkgevers er tot nu toe niet voor kiezen,
- Geven we je argumenten om met je collega’s en de werkgever uit te wisselen,
- Stimuleren wij je om vooral aan de slag te gaan en samen met de achterban het gesprek over het generatiepact,
- Presenteren we een werkwijze die voor het voor jou heel eenvoudig maakt om hierover met je achterban en bestuurder in gesprek te gaan!
Dus schrijf je in! Grijp die kans om bij jouw organisatie het Generatiepact op de kaart te zetten!

1D  Hoe organiseer je een bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid met je achterban?
Door Margo Hendriks van OR Ondersteuning. https://www.margohendrikstc.nl  en https://or-ondersteuning.nl
We zien dat duurzame inzetbaarheid een steeds grotere rol speelt in organisaties. De centrale vraag hierin is: hoe blijf je als medewerker jobfit en topfit en wat is de bijdrage van de werkgever? Als ondernemingsraad kun je een stimulerende en proactieve rol pakken op dit thema. Maar hoe geef je dat als ondernemingsraad en ambtelijk secretaris vorm? Hoe betrek je de achterban hierin?
In deze workshop krijg je concrete handvaten voor het opstellen van een (initiatief)voorstel in het kader van duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie. Het betrekken van de achterban nemen we als uitgangspunt. Je krijgt praktische tips die leiden tot een gedragen plan, wat je namens de medewerkers bespreekt met de bestuurder. Van de organisatie van de bijeenkomst, de inzet van communicatiemiddelen tot het verwerken van alle informatie. Alles komt aan bod. Laat je vooral inspireren!

1E  Van instrumenten en cijfers naar acties en resultaten door Agnes Nibbeling www.agnesnibbeling.nl

De ondernemingsraad heeft veel instrumenten tot zijn beschikking om invloed uit te oefenen op het arbobeleid en het ziekteverzuimbeleid. Maar hoe kom je nou van al die instrumenten en gegevens tot concrete actie? Wat kun je precies met de RIE en het Plan van Aanpak, de ziekteverzuimcijfers of de Arbocatalogus? In deze workshop gaan we van abstracte modellen en ingewikkelde cijfers naar hoe de OR het verschil kan maken voor medewerkers. De OR gaat de deur uit met handvatten om concreet het gesprek aan te gaan met bestuurder en leidinggevenden over ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Met als einddoel: invloed uitoefenen op het beleid waardoor medewerkers gezonder kunnen werken.

De workshops (middag van 13.30 tot 15.30 uur):
 
VOL - INSCHRIJVEN GESTOPT - 2A Hoge werkdruk belemmert duurzame inzetbaarheid!
door Paul Becht van de www.wissemagroup.nl

Kan activistische medezeggenschap de trend van de stijgende werkdruk doorbreken?
In heel veel organisaties en instellingen in de zorg loopt de werkdruk op. Een tijdje is een hoge werkdruk vol te houden, maar op langere duur raken medewerkers aan hun grenzen. Kwaliteit van de zorg, plezier in het werk, productieve samenwerking en gezondheid van de medewerkers raken in het gedrang, duurzame inzetbaarheid verdwijnt achter de horizon. Dat kan en mag niet gebeuren.
In de workshop onderzoeken we samen de oorzaken van hoge werkdruk en de initiatieven die de ondernemingsraad kan nemen om de stijgende trend om te buigen.
Voorbeelden van aanpakken die medewerkers en ondernemingsraden in andere organisaties hebben gekozen komen aan de orde en ook de potentie van actie over grenzen heen: activistische medezeggenschap. 

2B Duurzaam inzetbare medewerker of duurzaam werk? door Koen Zonneveld http://www.kz-ortraining.nl/

Op internet en in de wetenschappelijke literatuur ligt de nadruk bij duurzame inzetbaarheid vooral op de individuele medewerker: je moet bijvoorbeeld gezonder eten en meer bewegen. Je moet meer opleiding volgen, je moet je flexibele opstellen. Dat is niet onbelangrijk, maar wel een eenzijdige benadering gericht op de individuele medewerker. Wat is de visie van uw OR op duurzame inzetbaarheid? Gaat u mee met deze hype of is er een betekenisvollere visie mogelijk? Richten we ons alleen op de duurzaam inzetbare medewerker of gaat het om duurzaam werk ongeacht wie dat werk uitvoert?
In deze workshop bekijken we de belemmeringen voor duurzaam werk in de organisatie. En vervolgens welke strategie de OR kan volgen om die belemmeringen te verminderen of weg te laten nemen.
Koen Zonneveld is betrokken bij een Duurzaam inzetbaarheidsproject van de vakcentrales FNV en CNV en de werkgeversorganisatie AWVN, met subsidie van het Ministerie van SZW. Dit project is begin dit jaar gestart en zal in principe 3 jaar duren. Koen is trekker van de werkgroep Duurzame inzetbaarheid en de organisatie van werk.

2C Workshop Generaties in Beweging door www.ciep.nl
CiEP Training & Coaching biedt programma’s om energie en zelfsturing te vergroten en werkdruk te verminderen. De workshop wordt verzorgd door Inge van Raaij *CiEP* in samenwerking met Jos Ahlers *The Labs*.
Werken aan duurzaam generatiemanagement begint bij de generaties zelf. Ben je 63, dan ervaar je dezelfde werkomstandigheden heel anders dan als je 23 bent. Je bent anders opgegroeid, hebt andere normen en waarden meegekregen, misschien een ander arbeidsethos en in ieder geval andere verwachtingen. Die bepalen hoe je over werken denkt, welke gewoonten je hebt ontwikkeld, welke behoeften je hebt en bovenal wat je nodig hebt om op de langere duur gezond en blij te kunnen werken.
Langs pakkende monologen, door Jos geschreven voor een theaterproductie rond generatiemanagement, kruip je even in de huid van iemand in een ander tijdsgewricht. Je begrijpt hoe omstandigheden gedrag oproepen, hoe zich dat inslijt en hoe de beleving van werk en werkdruk worden gevormd.
Aansluitend staan we stil bij de manier van leidinggeven, werken en communiceren die het beste past bij verschillende generaties. Hoe wordt er omgegaan met toenemende administratieve belasting, wissel- en nachtdiensten, zelfsturing en digitalisering?
We onderzoeken wat mensen binnen een generatie bindt en waar generaties onderling verschillen. Zo ontstaat begrip én inzicht in mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het welbevinden en werkdruk.
We ronden af met de mogelijkheden voor de ondernemingsraad om generaties in beweging te krijgen.

2D Er is leven … na de zorg! door Marc Capel van www.trainiac.nl

Je geeft ziel en zaligheid in het geven van de beste zorg. Het is regelmatig zwaar, maar de moeite waard. Naarmate je ouder wordt merk je dat het werk steeds zwaarder wordt. Toch duurt het nog heel lang voor je met pensioen gaat. Duurzame inzetbaarheid was iets voor later, maar begint steeds meer iets van het nu te worden. Hoe kan je er voor zorgen dat je duurzaam inzetbaar wordt en dat je tot je pensioen gezond kunt werken? Heb je ooit nagedacht over een functie buiten de zorg? In deze actieve workshop van TRAINIAC gaan we in op de mogelijkheden om aan je eigen inzetbaarheid te werken en wat voor rol de or hierin kan spelen. Er is immers leven … na de zorg.

2E Een volle gereedschapskist (wegens succes herhaling van maart 2018) door Liesbeth van Bakel en Marieke Kagie van www.Stavoor.nl

Duurzame inzet van medewerkers van de verschillende generaties is een grote zorg in de zorg. Langer doorwerken is voor iedereen een uitdaging, voor medewerkers en organisatie. Dus ook voor de medezeggenschap. De OR heeft een hele kist gereedschap tot zijn beschikking om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen.
Gereedschappen voor de OR komen uit de WOR, Arbowet en cao.
Met alleen een opsomming van de OR rechten ben je er niet. Het gaat er om wat het doel en de visie van de OR is over zijn bijdrage aan de onderneming en hoe de verschillende middelen helpen om het doel te bereiken.
In deze workshop draait het om de doelstelling die de OR wil bereiken bij duurzame inzetbaarheid en de dilemma’s. Daarbij kijken we welk gereedschap het meest geschikt is voor het beste resultaat.

INSCHRIJVEN? Klik hieronder op de knop "Lees verder" en vervolgens, boven in het scherm op de website, op "Deelnemen". Vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!