REMINDER - Themadag 27 september 2017: "Professional in the lead"

27 september 2017
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 3165

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in het scherm (OP DEWEBSITE) , vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!

Programma Themadag: "Professional in the lead" in zaal Albatros
Persoonlijk leiderschap, wat is dat en hoe ontwikkel je dat en wat betekent dat voor (mede)zeggenschap/OR-leden.

 Programma
10.00 – 10.15 Opening door de voorzitter en mededelingen
10.15 – 12.15 Ochtendprogramma door Shaun Cardiff MSc 
12.15 – 13.15 Lunch en netwerken
13.15 - 15.15 Workshop MZ Services
15.15 – 15.30 Afsluiting door de voorzitter.

10.15 – 12.15 Ochtendprogramma door Shaun Cardiff MSc

Shaun Cardiff werkt als docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid te Eindhoven, en is lid van het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering.
In 2014 promoveerde hij op het onderwerp ‘Persoonsgericht Leiderschap’. Samen met (hiërarchische en niet-hiërarchische) verpleegkundige leiders in een ziekenhuis ontwikkelde hij een raamwerk voor verpleegkundig leiderschap op het micro-niveau. De focus van leiders ligt op empowerment van verpleegkundigen en verzorgenden in plaats van controle en beheersing.
Nu de wereld van managers krimpt met het vervangen van een middenkader door zelfsturende/organiserende teams, wordt het begrip leiderschap steeds vaker gebruikt in relatie tot verpleegkunde en verzorging: "Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer leiderschap tonen". Het rolt gemakkelijk uit de mond van velen, evenals de bijvoeglijke naamwoorden die er aan gekoppeld worden, zoals coachend, inspirerend, mindfull leiderschap. Maar wat is leiderschap, en wat betekent het voor de huidige zorgcontext?
Samen met een lid van de VAR Noord West Ziekenhuisgroep good practice is er een interactief programma door middel van vragen/stellingen aan, en vanuit, groepen in de zaal. Het doel is dat wij eindigen met individuele/groepsacties en adviezen voor professionals en medezeggenschapsraden.

12.15 – 13.15 Lunch en netwerken

13.15 - 15.15 Workshop MZ Services

MZ Services is een sponsor van LOMOZ en zal voor het middagprogramma een workshop geven dat aansluit op het ochtendprogramma. MZ Services gelooft dat medezeggenschap en participatie bijdraagt aan een beter functionerende organisatie. Daarom bevorderen zij de samenwerking tussen de medezeggenschapsraad en het management. MZ Services brengt organisaties verder met afgestemde diensten op het gebied van medezeggenschap. Hun kernwaarden daarbij zijn samenwerken, echtheid en resultaatgericht.
Zij zullen duidelijk maken wat het betekent voor de medezeggenschap om een organisatie met persoonlijk leiderschap te hebben en wat je daarvoor moet organiseren en afspreken met medewerkers en bestuur. 

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in het scherm (OP DEWEBSITE), vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!