Themadag 21 juni 2017: "Kwaliteit voor morgen"

21 juni 2017
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 3344

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in dit scherm (OP DE WEBSITE) , vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!

Algemene vergadering 09.30 tot 10.00

Agenda:
1. Verslag vorige algemene vergadering
2. Jaaroverzicht 2016
3. Jaarrekening en Balans 2016
3. Verslag Kascommissie

Programma Themadag: "Kwaliteit voor morgen"

10.05 – 10.15 Opening door de voorzitter en mededelingen
10.15 – 12.15 Workshops ochtend (Maak –bij aanmelding- een keuze uit één van de zes ochtend-workshops)
12.15 – 13.15 Lunch en netwerken
13.15 - 15.15 Workshops middag (Maak –bij aanmelding- een keuze uit één van de vijf middag-workshops)
15.15 – 15.30 Afsluiting door de voorzitter.

1 Workshops ochtenddeel (van10.15 tot 12.15 uur); geef je keuze aan bij je aanmelding:

1A Mirjam Leyser (voormalig ambtelijk secretaris van de Siza) en Liza Arends (directeur/eigenaar van OR-ondersteuning www.or-ondersteuning.nl
Workshop: De ambtelijk secretaris van de toekomst
Organisaties veranderen en de medezeggenschap ontkomt er niet meer aan om zijn werkwijze te ‘vernieuwen’. Of het nu gaat om ‘Medewerkersparticipatie’ of ‘Medezeggenschap binnen de Gouden Driehoek’ dat de medezeggenschap in beweging is, is een feit. Wat betekent dit voor de ambtelijk secretaris? Hoe pak je jouw rol in deze beweging? Hoe verschuiven jouw taken en werkzaamheden? Hoe voorkom je dat je achterblijft? of Hoe pak je de rol van ‘aanjager’ in deze beweging?

1B WEGENS OMSTANDIGHEDEN GEANNULEERD Michiel van Vliet van Zetje www.zetje.nl
Workshop: Kwaliteit begint bij jezelf!
Welke kwaliteit levert jouw OR? Wat doet jouw OR om zijn kwaliteit te toetsen, te verbeteren, op basis van welke criteria en hoe dan? Zolang er veel verschillende beelden bestaan bij het begrip kwaliteit is het niet makkelijk een antwoord te geven op al deze vragen. In deze workshop geven we praktisch handen en voeten aan de kwaliteitseisen die je aan jouw OR kunt stellen en waar verbetering te realiseren valt.

Welk kwaliteitsZetje heeft jouw OR nodig?

1C Agnes Nibbeling van Agnes Nibbeling Training en Advies. www.agnesnibbeling.nl/
Workshop: Zorg verandert
De zorg is de afgelopen 15 jaar enorm veranderd. De komende 15 jaar zal dat niet anders zijn. Op basis van voorspellingen over ziekte en gezondheid, bevolkingssamenstelling en ontwikkelingen in de technologie, kan een beeld geschetst worden hoe de zorg er in 2030 ongeveer uitziet. Een andere zorgvraag dwingt tot een ander zorgaanbod. Dat betekent anders organiseren, anders werken. De zorgprofessional zal over 15 jaar in een andere context en op een andere manier samenwerken dan nu. De medezeggenschap in de zorg zal moeten mee veranderen om recht van spreken te houden. Hoe zal dat eruit zien en wat kunnen we leren van alle veranderingen in de afgelopen 15 jaar?

1D Marc Kuipers en Nikki van Zunderd van Trainiac www.trainiac.nl
Workshop: De medezeggenschap, klaar voor de toekomst?
Als er een sector is die zwaar onderhevig is aan veranderingen is het wel de zorg. Om de medezeggenschap hierop goed te laten aansluiten dient deze eigenlijk mee te bewegen met de organisatie. In de praktijk blijkt dit echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan, hoewel ook de Wet op Ondernemingsraden hierin voldoende handvaten biedt. Deze workshop dient twee doelen. Inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn en welke vernieuwing in de medezeggenschap past het beste bij uw organisatie.

1E Erik Klerks en Alberthe te Brake van Odyssee www.odyssee.nl 
Workshop: Kwaliteit door Rijnlands denken
Stel dat we allemaal (iets meer) Rijnlands denken, wat zou dat betekenen voor een begrip als kwaliteit? Niet alleen de organisatie, maar ook medewerkers en de medezeggenschap kunnen hierdoor geïnspireerd worden om zo ieder op zijn wijze een bijdrage kan leveren aan een mooie organisatie om te werken die goede zorg levert. In deze workshop krijg je inzicht in de essentiële kernwoorden en denkkaders die verbonden zijn met het Rijnlands denken en werken. Hoe wordt je een ‘DOENKER’ Maar juist ook voor wat het kan betekenen als OR lid. Welke competenties kan je ontwikkelen die passen bij het Rijnlandsmodel Hoe kan je het anders organiseren en een stimulerende rol van medezeggenschap vormgeven?

1F Hielke Boersma van HBU Training en Advies www.hbu-training-advies-ondernemingsraad.nl
Workshop: Proeverij OR HBU: Geen woorden maar daden in de OR voor de kwaliteit van morgen.
Kwaliteit bepaal jezelf. Er zijn geen beperkingen voor de OR dus kan zij doen wat zij wil om te krijgen wat ze wil. Maar hoe doe je dat? Hoe vergroot je vandaag de kwaliteit van de medezeggenschap? De OR is autonoom en zelfstandig in haar denken en handelen. Tijdens deze proeverij krijg je enkele handen vol met handreikingen hoe de OR maar vooral jijzelf tot actie kan overgaan. Dus eerst woorden dan jullie daden! De ingrediënten: kennis over het brein, de organisatie, WOR, ervaring uit de praktijk, psychologie en humor. Je ontvangt een reader met de ingrediënten zodat je het nog eens kan teruglezen, delen en kan namaken.


2. Workshops middagdeel 13.15 – 15.15 uur; geef je keuze aan bij je aanmelding:

2A Geri Groen van CiEP www.ciep.com/
Workshop:
De kwaliteit van morgen is persoonlijke kwaliteit
Van professionals in de zorg worden uiteenlopende werkzaamheden en kennis verwacht. Eén eigenschap is voor iedereen belangrijk: persoonlijke kwaliteit. Persoonlijke kwaliteit betekent dat iemand het zelfsturend vermogen en het persoonlijke leiderschap heeft, om de doelen te bereiken waar hij of zij binnen de organisatie, functie en het eigen leven voor staat opgesteld. Tussen doelstellingen en de resultaten die gerealiseerd worden bestaat maar al te vaak een verschil. Elke leider en professional staat voor de uitdaging dit verschil zo klein mogelijk te houden. Door de eigen houding en gedrag te verbinden met objectieve waarden en criteria voor persoonlijke kwaliteit: effectieve zelfsturing, leiderschap en betrouwbaarheid. Elke organisatie staat voor de uitdaging om haar mensen hierin te leiden, sturen en te begeleiden. Wat dit inhoudt en hoe je dat doet is het onderwerp van deze inspirerende workshop, die gegarandeerd aanzet tot actie.

2B Hans van den Hurk, Hans van den Hurk Advies hansvandenhurk-advies.nl/cms/  
Workshop: Kantelende werktijden, hogere kwaliteit?
Vanaf 1 juli 2017 verdwijnen veel regels omtrent werktijden uit de cao-VVT (verpleging, verzorging, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg). Daarvoor in de plaats komt een “ondernemingskader”, vastgesteld door ondernemingsraad en bestuurder. De bedoeling is dat werknemers (teams) meer, en de werkgevers minder greep krijgen op de werktijden. Tenminste, als bestuurder en ondernemingsraad dat allebei willen, natuurlijk. Anders blijven de cao-regels van kracht. Hoe zorg je dat de werktijden kwalitatief verbeteren? Ofwel, wat is verstandig om in een dergelijk “ondernemingskader” op te nemen? En hoe voorkom je dat de kwaliteit van werktijden achteruit gaat omdat de OR er even het hoofd niet bij had? In deze workshop bekijken we wat kwalitatief goede werktijden zijn, beoordelen we “ondernemingskaders”, en wisselen we ervaringen uit.

2C Liesbeth van Bakel van Stavoor en DASMO www.stavoor.nl
Workshop: Kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid.
In de zorg is er een grote verscheidenheid aan certificeringen, kwaliteitskaders en keurmerken. De vraag is, komen die de kwaliteit van zorg echt ten goede of zijn medewerkers alleen drukker met de administratie om te voldoen aan alle voorwaarden en regeltjes? Ofwel wat betekent dit voor de kwaliteit van arbeid van medewerkers? We willen graag terug naar de bedoeling in de zorg. Wat is de meerwaarde van deze keurmerken en certificeringen, wat levert het op voor de kwaliteit van de zorg? We bespreken wat de betrokkenheid van de OR is bij het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Wat is de focus van de OR? Vervolgens is het de vraag hoe de OR dat doet en wat daarvoor nodig is. Natuurlijk staan we ook stil bij de rol van de ambtelijk secretaris.

2D Nathalie Kemper van SBI Formaat www.sbiformaat.nl
Workshop: Kwaliteit vraagt om duurzame inzetbaarheid
Het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel is één van de grootste uitdagingen in de zorg. Wat is er nodig aan kwalificaties en hoe zorg je dat je dat binnen krijgt en houdt. Om in de toekomst voldoende gekwalificeerd en gezond personeel te hebben is het belangrijk om te werken aan Duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat over het gezamenlijk vinden van andere, nieuwe oplossingen. Oplossingen waarbinnen medewerkers goed en gemotiveerd hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Waarbij medewerkers betrokken, trots zijn op de organisatie en waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Werk maken van Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een goed imago van werkgevers in de zorgbranche op de arbeidsmarkt. Hoe hoog staat Duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie op de agenda en wat is de rol van u als OR?

2E Koen en Makheni Zonneveld van Breinvoorkeuren NBI®, Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments (NBI®) www.breinvoorkeuren.nl/
Workshop: De rol van medezeggenschap bij toenemende diversiteit in de zorg
De diversiteit onder medewerkers neemt steeds meer toe. De diversiteit onder de cliënten en patiënten neemt steeds meer toe. Is uw organisatie diversiteit competent? Is uw OR diversiteit competent? Nog belangrijker: bent u als individu diversiteit competent? Na deze interactieve workshop zult u hopelijk meer diversiteit competent zijn dan u nu al bent en zult u uw OR kunnen helpen om een zinvolle bijdrage te leveren aan het diversiteit competent maken van uw organisatie.

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in dit scherm (OP DE WEBSITE), vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!