Themadag 28 september 2016: 'Een verdraaid goede bedoeling!!'

28 september 2016
Geplaatst door Henny Aalbers
Categorieën: Studiedagen
Gezien: 3482

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in dit scherm (OP DE WEBSITE), vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!

09.00 – 09.45 Algemene Vergadering voor leden
Op de agenda staan het jaaroverzicht 2015, jaarrekening en balans 2015, verslag Kascontrole 2015, verkiezing leden Kascommissie 2016.

Jaaroverzicht 2015 LOMOZ.pdf 138.11 KB 29/08/2016 12:04:38
LOMOZ jaarrekening 2015.pdf 52.22 KB 29/08/2016 12:04:18

Themabijeenkomst over 'Een verdraaid goede bedoeling!!’ in zaal Albatros
Tijdens eerdere ledenbijeenkomsten is aandacht besteed aan zelforganiseren van het werk in zorginstellingen. Wij willen daarop een vervolg geven. Daarin gaat het minder om de structuren en meer dat wij ons professioneel handelen als uitgangspunt nemen.
De themabijeenkomst staat in het teken van terug gaan naar het werken vanuit de bedoeling.
Waarom doen we dingen en met welk doel? Is dat wel goed voor de klant of voor de medewerker of voor de organisatie?
Het organiseren van binnen uit in plaats van alles wat ons van buiten af wordt opgelegd.

10.00 – 10.05 uur Opening door LOMOZ-voorzitter Ingrid Meijer

10.05 – 12.00 uur Wouter Hart

Wij hebben Wouter Hart, auteur van het boek ‘Verdraaide organisaties’, bereid gevonden om ons mee te nemen in het werken vanuit de bedoeling. Wat betekent dit voor de medezeggenschap en waarom zal het de organisaties verder brengen?
Ter voorbereiding om jullie een beeld te geven van Wouter Hart bijgaande links:
https://www.youtube.com/watch?v=9fFxeuPfBf4
http://verdraaideorganisaties.nl/introductie/samenvatting/

12.00 – 13.00 Netwerklunch

13.00 – 15.00 uur Ruud Klarenbeek
Ruud Klarenbeek, directeur van de JP van den Bent stichting, neemt ons mee hoe het werken is vanuit de bedoeling. Hij heeft zijn instelling daarop ingericht.
Zie ook http://www.jpvandenbent.nl/ 
Ook neemt hij verschillende medewerkers mee die ons in het middagprogramma kunnen ondersteunen met ervaringen, zowel positief als negatief. Hoe en wat is het nu om zo te werken.
Er is gelegenheid om met deze ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan. Dit gaat door middel van stellingen en een interactieve middag.

15.00 – 15.30 Plenaire terugkoppeling en afsluiting.
Denk je nog even aan het invullen van het evaluatieformulier?

Al met al een hele andere kijk op de organisatie en de medezeggenschap. We nodig jullie dan ook van harte uit om aanwezig te zijn op deze inspirerende thema dag van LOMOZ en geef je snel op want vol is vol.

http://www.LOMOZ.org
https://www.facebook.com/ORplatformlomoz/?fref=ts
https://twitter.com/LOMOZorg

INSCHRIJVEN? Klik op de knop "Deelnemen" boven in dit scherm OP DE WEBSITE, vul het formulier in en druk op "Verzend Aanmelding"!